BEEDROP TREKT DE STEKKER UIT

Beedrop trekt de stekker uit

Beedrop, de online marktplaats waar handelaars hun producten online aanbieden, heeft al zijn bestelrondes stilgelegd. Het bedrijf was op zoek naar geld om te kunnen uitbreiden, maar recent mislukten de onderhandelingen met een noodzakelijke investeerder.

“Na een helse zoektocht naar een oplossing, moet ik met diepe oprechte spijt aankondigen dat er ons niets anders overblijft dan de stekker uit Beedrop te trekken”, legt zaakvoerder Stefan Van Overbeke uit.

“We hebben het voorbije jaar, de voorbije maand en dagen talloze gesprekken gevoerd en onze plannen aan bijkomende investeerders voorgelegd, tevergeefs. Andere gesprekken en mogelijkheden om de zomer te overbruggen bleken dan weer niet tijdig haalbaar. Hoe gaat het nu verder? U wordt door ons doorgegeven als schuldeiser i.v.m. de eventueel nog te vereffenen schulden. In tussentijd kijken we of er nog mogelijkheden zijn om door te starten op een andere manier, maar dat is nog zeer onzeker.”