TOT HALF SEPTEMBER? DRAGEN VAN MONDMASKER BLIJFT VERPLICHT IN BAKKERSWINKELS

Tot half september? Dragen van mondmasker blijft verplicht in bakkerswinkels

Tot half september? Dragen van mondmasker blijft verplicht in bakkerswinkels

Het Overlegcomité heeft vrijdag 20 augustus uitgebreid de epidemiologische toestand in ons land besproken. Het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan laat toe om, volgens plan, vanaf 1 september een reeks beperkingen te schrappen. Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar een volledig vaccinatie van de bevolking.

Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend is van langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plussers en de kwetsbare personen in ons land is volledig gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en de wereld.

Verlossing half september? 


We kregen heel wat vragen binnen van onze leden met betrekking tot het dragen van het mondmasker bij de winkelmedewerkers. Bakkers Vlaanderen had om afschaffing van het dragen van mondmaskers gevraagd in onze bakkerswinkels waar een plexiwand voor een bescherming zorgt. Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven echter belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze vraag werd bijgevolg niet weerhouden en werd doorgeschoven naar het overlegcomité van half september omdat men dan een volledige beslissing over het dragen van mondmaskers wil nemen.

Het dragen van een mondmasker blijft dus verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.