VERKOOPPRIJS BROOD STIJGT NAAR 2,35 EURO

Verkoopprijs brood stijgt naar 2,35 euro

Verkoopprijs brood stijgt naar 2,35 euro

Voor de berekening van de bakkerij-index worden de belangrijkste kostprijselementen van een brood opgenomen (grondstoffen, energie, lonen enz.) Elk kostenonderdeel weegt voor een gewogen gemiddelde door in de verkoopprijs van een brood: algemene kosten 25,80%, energie voor 5,33 %, grondstoffen voor 25,60%, verkoopslonen 24,95% en productielonen 18,32%.

Als basis worden de kosten van 2003 genomen, het jaar waarna de broodprijs werd vrijgemaakt. Elk jaar berekent de economische commissie de evolutie van deze kosten tegenover deze van het voorgaande jaar. De stijging van onze broodindex is 145.81 -143.74 = een stijging met 1,44% in 2020.

Dit komt vooral door de stijging van de energiekosten en de grondstoffen in 2019. De grondstofprijzen stijgen ze weer een beetje met 2,32%. De energiekosten zijn ook  dit jaar opnieuw gestegen met 2,01%. Globaal zijn in 2020 de kosten met 1,44% gestegen tegenover vorig jaar. Ten opzichte van 2003 zijn de kosten gestegen met 45,81%. In 2019 was dit 43,74%.

Berekend op de toen geldende algemene verkoopprijs betekent dit vandaag € 1,61 + 45,81% = € 2,35. Let wel: deze gegevens dienen als loutere informatie en zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen. Elke bakker moet individueel zijn berekening maken.