ONDERHANDELINGEN SECTORAKKOORDEN 2019-2020

Onderhandelingen sectorakkoorden 2019-2020

Het interprofessioneel akkoord dat na veel vallen en opstaan werd afgesloten heeft al bepaald dat de marge voor de kostprijs van de komende akkoorden maximaal 1,10 % mag zijn.


Bij de opmaak van deze nieuwsbrief was Bakkers Vlaanderen nog niet in het bezit van een eisenbundel vanwege de werknemersorganisaties van PC 118 (arbeiders) en PC 201 (bedienden). Wellicht zullen we in de volgend nieuwsbrief en via Onze Passie hierover kunnen berichten.

Echter er zijn enkele belangrijke aandachtspunten in het IPA die onze sector aanbelangen. Vooreerst is er de afspraak om de minimumlonen aan te passen waardoor de kostprijs ervan tijdens de onderhandelingen mee zal moeten verrekend worden. Verder is er de vraag aan sectoren om die werknemers tewerkstellen in paritaire comités met en zonder een regeling rond aanvullende pensioenen om hiervoor maatregelen te treffen. Voor arbeiders die in de bakkerijen werken is er momenteel een bijdrage (via de RSZ bijdrage) van 1,65 % voor hun aanvullend pensioen. Voor bedienden is er voorlopig niets voorzien bijgevolg zal ook dit gegeven mogelijk op de onderhandelingstafel komen.