VERBOD PLASTIC ZAKJES DEFINITIEF VAN KRACHT

Verbod plastic zakjes definitief van kracht

Na advies van de Raad van State (advies van 15/02/2019) werden vrijdag 22/03/2019 de VLAREMA-wijzigingen definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, daarin o.a. het verbod op het gratis verdelen van plastic draagzakjes voor éénmalig gebruik.

Dit moet nu enkel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en wordt daarna effectief van kracht.

Specifiek ligt de focus op draagtassen met een wanddikte van minder dan 50 micron en meer dan 15 micron. Deze draagtassen vertegenwoordigen de overgrote meerderheid van het totaal aantal in de Europese Unie verbruikte plastic draagtassen en worden ook minder vaak dan dikkere plastic draagtassen opnieuw gebruikt. Bijgevolg worden de lichte plastic draagtassen sneller afval en komen ze vanwege hun geringe gewicht vaker als zwerfvuil in het milieu terecht.

Wanneer er toch lichte plastic draagtassen worden aangeboden, moet de bijdrage per draagtas die de consument daarvoor betaalt, zichtbaar gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopsruimte. De prijs van een plastic zakje staat niet bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering, maar moet een ontradend effect hebben. 

Er wordt voldoende tijd gegeven aan de sector om zich voor te bereiden op de ingang van een verbod en eventuele voorraden weg te werken. Daarom dat in het nieuwe artikel 5.3.11.2 het gebruik van reeds aangekochte voorraden van lichte plastic draagtassen voor de inwerkingtreding van dit artikel nog toegelaten wordt tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod.