OVER BAKKERS VLAANDEREN

Bakkers Vlaanderen is de Vlaamse bakkerijfederatie. Maar dat wist je al. Wat je misschien nog niet wist is dat binnen Bakkers Vlaanderen alle provinciale verenigingen en lokale bakkersbonden samenwerken met slechts één doel voor ogen:

"De bakkers verenigen, de leden bijstaan en het beroep beschermen"


Daarom zetten we iedere dag alles op alles om de leefbaarheid van ons beroep te verhogen. Samen met enkele specialisten van buiten de sector onderhandelen we op alle mogelijke niveaus om regels, wetten en beslissingen die onze sector aangaan op maat van de bakker te krijgen. Zodat jij je kan concentreren op het maken van heerlijke producten.

Veel van de successen van Bakkers Vlaanderen hebben een directe impact op heel de sector en voel je indirect in je eigen zaak. Hier zijn er enkele:
 

  • Je brood verdienen: Dankzij jouw beroepsfederatie kan je vandaag zelf bepalen hoeveel je brood moet kosten. Inderdaad dankzij Bakkers Vlaanderen is de broodprijs vrijgemaakt. Je kan vandaag een prijs bepalen in verhouding tot de kosten en het werk dat je verricht hebt. Een eerlijke prijs kortom.


  • Personeelskosten in balans: Ieder jaar zit Bakkers Vlaanderen mee aan de onderhandelingstafel voor de cao’s voor bedienden en arbeiders uit onze sector. We letten er nauwgezet op dat bij elke beslissing rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van onze leden. We kiezen resoluut voor een evenwichtig akkoord voor zowel de werkgever als de werknemer.


  • Te veel zout: We consumeren met z’n allen te veel zout. Dat is een feit. De overheid wil daar terecht iets aan doen, maar even leek het erop dat men die last op de schouders van de bakkers wilde schuiven. Gelukkig heeft de bakkerijfederatie dat kunnen verhinderen. Bakkers Vlaanderen heeft dankzij een positieve campagne kunnen aantonen dat de Vlaamse bakkers reeds enorme inspanningen doen om het zoutgebruik te beperken. Als gevolg van dit overleg wordt de bakker opnieuw aanzien als partner in gezonde voeding en wordt brood goed gepromoot in de campagnes van de overheid.


  • Autocontrole net dat tikkeltje makkelijker: Ieder bedrijf in de voedingsnijverheid, de bakker dus ook, is verplicht een eigen autocontrolesysteem op te stellen. Een dure en arbeidsintensieve onderneming. Maar Bakkers Vlaanderen schiet te hulp. Alle procedures, enz. die beschreven worden in onze autocontrolegids mag je zo voor je eigen zaak overnemen. Als inspecteurs op pad gaan maken ze gebruik van standaard checklists en ook die zijn helemaal gebaseerd op onze gids. Je weet dus perfect waar je aan toe bent. Belangrijker is nog dat Bakkers Vlaanderen enorme versoepelingen voor de ambachtelijke bakker overeengekomen is. De enige voorwaarde om hiervan te genieten die het FAVV stelt, is dat de bakker een autocontrolegids in zijn bedrijf heeft liggen. Makkelijk toch?


  • Voordelig forfait: Bakkers Vlaanderen onderhandelt ieder jaar, samen met onze Franstalige collega’s, rechtstreeks met de FOD Belastingen voor een redelijk forfait. Bakkers die forfaitair hun BTW-aangiften regelen kunnen dankzij de inspanningen van de bakkerijfederatie rekenen op een correcte BTW-afhandeling. Hier vind je de gegevens voor het forfait.


  • Straffe ledendeals: Jouw bakkerijfederatie Bakkers Vlaanderen zat de laatste tijd niet stil. We hebben speciaal voor onze leden nieuwe overeenkomsten gesloten met betaalbare en betrouwbare partners! Bekijk het voordeel in detail


  • Onderwijs : Bakkers Vlaanderen ondersteunt het bakkersberoep reeds vanop de schoolbanken. Zo staat de bakkerijfederatie mee aan de wieg van de opstart van de BKD’s en het duaal leren.


  • Uitbreiding flexi-jobs : Vanaf 1 januari 2018 kunnen onze bakkers genieten van het systeem flexi-jobs. Een flexi-job is een tewerkstellingsvorm waarbij een werknemer een bijkomende job kan uitoefenen tegen gunstige voorwaarden voor zowel werkgever als werknemer.


  • Beurzen : Bakkers Vlaanderen organiseert om de 2 à 3 jaar een bakkersbeurs. 

Jouw stem telt

Met wie gaan we in overleg? De netwerkpagina legt letterlijk de link met alle organisaties waarmee we samenwerken. Bakkers Vlaanderen is allerminst een eiland in sector. In tegendeel, we zijn het centrum van een groot raderwerk en we waken er nauwgezet over dat alle radertjes draaien volgens de noden en mogelijkheden van de ambachtelijke bakker. Bakkers Vlaanderen geeft de bakker een stem (en indien nodig een vuist om op tafel te slaan).

Is Bakkers Vlaanderen dan een gigantische ongrijpbare machine? Nee, natuurlijk niet. Bakkers Vlaanderen staat dichter bij je dan je waarschijnlijk kon vermoeden. Zoals gezegd zijn we immers zelf allemaal bakkers. Er is altijd een lokale bakkersbond bij jou in de buurt die activiteiten en overleg organiseert.

Bakkers²

We hebben het de hele tijd over ‘bakkers’. Toegegeven, dat is om het ons makkelijk te maken. ‘Bakker’ is nu eenmaal een alles omvattende term, maar voor ons betekent dit zowel broodbakker, banketbakker, chocolatier als ijsbereider. De vier artisanale beroepen die met natuurlijke basisproducten aan de slag gaan zijn verenigd in de bakkerijfederatie Bakkers Vlaanderen.

Goed om weten

Ben je lid van een lokale bakkersbond dan ben je lid van Bakkers Vlaanderen. Zo eenvoudig is dat!

Word nu zelf lid van Bakkers Vlaanderen