NIEUWS

Uitnodiging: algemene vergadering op 14 september

Dinsdag 14 september gaat de jaarlijkse algemene vergadering van Bakkers Vlaanderen door. Hierop nodigen we al onze leden graag uit. De vergadering start om 13u30.
Lees verder...

Gratis workshops over veiligheid en preventie in bakkerijsector

Alimento gaat met de OiRA tool op stap. De datums zijn bekend. Tot 1 augustus hebben leden van Bakkers Vlaanderen hier de voorkeur om in te schrijven. Daarna zet Alimento dit open voor alle bakkers .
Lees verder...

Traditionele bakkerij, elite banketbakkerij of lifestyle koffiehuis? Tips voor een succesvolle start-up met behulp van klantenbindingstools

Steeds meer mensen overwegen een eigen (banket)bakkerij te beginnen als een manier om zelfstandig te worden. Dit overzicht laat zien welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor een succesvolle basis, hoe dit kan slagen en welke mogelijkheden er zijn.
Lees verder...

Zijn er alternatieven als je allergisch bent voor klassiek brood?

Als je allergisch bent voor brood is het altijd oppassen. Gelukkig zijn er alternatieven die je wel kunt eten bij een allergie. Wij bespreken de verschillende soorten allergieën en kijken naar de alternatieven.
Lees verder...

Sport en brood combineren

Mensen vragen zich vaak af of je sport wel met het eten van brood kunt combineren. Dat gaat perfect. Zo kan je brood eten voor het sporten, maar vormt het ook na het sporten een interessante energiebron. Wij vertellen je waarom.
Lees verder...

Wat is rol van data Gestuurde Winkelgebieden?

De huidige overvloed aan informatie biedt heel wat mogelijkheden om u te helpen in het succes van uw onderneming. Via deze vragenlijst peilen we graag naar de werking van uw bakkerij en naar de rol die data hierin kan spelen.
Lees verder...

Uren jobstudenten tellen deze zomer niet mee

Om de economie weer aan te zwengelen, besliste de regering om de uren studentenarbeid in de maanden juli, augustus en september te "neutraliseren". De uren die een student presteert zullen niet meetellen voor het maximum aantal uren van 475.
Lees verder...

Uw voorstellen tot administratieve vereenvoudiging

Het regeerakkoord voorziet een daling van de administratieve lasten met 30%. Vanuit Bakkers Vlaanderen willen we daar actief aan meewerken door vereenvoudigingen voor te stellen die onze zelfstandigen ten goede komen.
Lees verder...

Een sectorbrede enquête over werk

Alimento organiseert op vraag van de sociale partners en in samenwerking met de KULeuven een grootschalige enquête over het werk in de sector. Laat jij jouw medewerkers deelnemen aan deze enquête? Zo help je alle 90.000 werknemers en 4.000 vooruit. Doen!
Lees verder...

Gelijk pensioen voor zelfstandigen: Dit betekent het voor jou!

Met ingang van 1 januari 2022 ontvang jij voor elk loopbaanjaar voortaan ruim 40% meer pensioen. Dat komt door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt.
Lees verder...