SAMENWERKING TUSSEN DOSSCHE MILLS EN BAT AGRAR: NAAR VERMINDERING VAN BROEIKASGASEMISSIES IN DE LANDBOUW

Samenwerking tussen Dossche Mills en BAT Agrar: Naar vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw

Samenwerking tussen Dossche Mills en BAT Agrar: Naar vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw

Dossche Mills en BAT Agrar slaan de handen in elkaar met als gezamenlijk doel de uitstoot van broeikasgassen door landbouwactiviteiten te verminderen en een partnerschap aan te gaan om duurzaamheid te bevorderen. Het voornaamste streven is het aanzienlijk verminderen van de CO2-voetafdruk van tarwe, die door Dossche Mills wordt gebruikt bij de productie van meel.

Dossche Mills, een prominente maalderij in de Benelux-regio, verwerkt jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden graan en hecht groot belang aan duurzaamheid. Met vastberadenheid streeft het bedrijf naar de levering van duurzaam geteelde tarwe. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal het bedrijf investeren in diverse initiatieven. BAT Agrar stelt op haar beurt de broeikasgasbalans van de boerderijen waar de tarwe vandaan komt ter beschikking. Deze gegevens dienen als basis voor advies aan de boeren over het verminderen van de uitstoot en het implementeren van een uitgebreid scala aan maatregelen om dit doel te bereiken.

Aanvullende strategieën om CO2 vast te leggen via koolstofopslag in de bodem worden momenteel onderzocht, waarbij wordt voldaan aan strenge criteria zoals additionaliteit en permanentie. Op deze wijze dragen beide ondernemingen en de betrokken boeren bij aan het bereiken van de Europese klimaatneutraliteitsdoelstelling tegen 2050. Dossche Mills, als vooraanstaande meelproducent, neemt een voorhoederol op zich en werkt samen met verschillende actoren in de landbouwsector om een duurzame toeleveringsketen voor graanproducten tot stand te brengen.