WAT IS ROL VAN DATA GESTUURDE WINKELGEBIEDEN?

Wat is rol van data Gestuurde Winkelgebieden?

Wat is rol van data Gestuurde Winkelgebieden?

De huidige overvloed aan informatie biedt heel wat mogelijkheden om u te helpen in het succes van uw onderneming. Om dit potentieel te verkennen en te benutten, zetten Stad Mechelen, Stad Leuven, Stad Roeselare, Stad Antwerpen en Thomas More-hogeschool hun schouders onder het innovatieve project 'Datagestuurde Winkelgebieden', met steun van de Vlaamse en Europese overheid. Om dit project te kunnen uitwerken worden ook bakkers in heel Vlaanderen bevraagd. 

Concreet creëren we in dit project een online platform dat de handelaar- en horeca-ondernemer ondersteunt in het nemen van data-gedreven beslissingen voor zijn/haar zaak. Via deze vragenlijst peilen we graag naar de werking van uw bakkerij en naar de rol die data hierin kan spelen. Dit laat ons toe om te werken aan een praktisch bruikbare en effectieve oplossing die beantwoordt aan de concrete noden van de sector. 


Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten, alvast van harte bedankt voor uw tijd. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, enkel uw persoonlijke ervaring is van belang.