CORONAVIRUS: OOK MAALDERIJSECTOR NEEMT MAATREGELEN

Coronavirus: ook maalderijsector neemt maatregelen

Coronavirus: ook maalderijsector neemt maatregelen

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus, en in het bijzonder de beslissingen van de Belgische Nationale Veiligheidsraad op 12 maart, willen we u graag meedelen dat onze leden alle maatregelen treffen die zij noodzakelijk achten omtrent de bescherming van hun werknemers (bedienden en personeel in productie). De bedoeling is de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

De leden van KVBM stellen alles in het werk om de productie continuïteit te garanderen zodat de voedselveiligheid en de levering van bloem niet in het gedrang komen.

Onze leden trachten bezoeken aan bakkerijen zoveel mogelijk te beperken voor de continuïteit van uw onderneming en het welzijn van alle betrokkenen te garanderen. In die zin, kunnen bakkers hun specifieke vereisten aan hun leveranciers, onze leden, rechtstreeks meedelen.


Kristof Dossche – voorzitter
Jean Christophe Kremer - Secretaris generaal