NIEUWE WEBSITE SOCIAAL FONDS 201

Nieuwe website sociaal fonds 201

De nieuwe website sociaal fonds 201 staat online. Het Sociaal Fonds voor bestaanszekerheid N° 201 is er voor de bedienden en de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC201).

Zij kunnen bij het Fonds terecht voor het aanvragen van allerlei premies.

Zo zijn er premies voor werkgevers die werknemers uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ aanwerven (de ‘gewone’ en verhoogde ‘jongerenpremies’) of het aantal arbeidsuren van hun deeltijdse bedienden verhogen.

Maar er zijn ook interessante tegemoetkomingen voor werknemers die hun kosten kunnen bewijzen van de door ‘Kind & Gezin’ erkende kinderopvang. Tot slot voorziet het Fonds onder bepaalde voorwaarden aanvullende premies voor oudere bedienden die recht hebben op een uitkering van de RVA in het kader van de ‘landingsbanen’.

Voor de bedienden is er een nieuwe website waar al de premies kunnen geraadpleegd worden.

www.sociaalfonds201.be