VACCINATIECAMPAGNES: IMPACT OP DE WERKVLOER

Vaccinatiecampagnes: impact op de werkvloer

Vaccinatiecampagnes: impact op de werkvloer

De vaccinatiecampagnes zijn opgestart in ons land. De keuze om zich te laten vaccineren is volstrekt vrij. Je kan een werknemer dus niet verplichten om zich te laten vaccineren. Meer nog, op de werkvloer mag de keuze om zich al of niet te laten vaccineren, geen rol spelen. Werkgevers mogen bijvoorbeeld geen nadelige gevolgen koppelen aan een weigering. Vandaag is er geen wettelijke verplichting om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Een werkgever kan dit dus ook niet eisen van werknemers. Dit geldt overigens voor alle werkgevers, er is geen uitzondering voorzien voor specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Bovendien is het coronavaccin geen garantie voor een veilige werkomgeving. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen blijven van toepassing. Dit staat los van de mogelijke vaccinatie.

Je blijft als werkgever wel verantwoordelijk voor een veilige werkvloer. Een werknemer die zich niet wil vaccineren, kan je niet sanctioneren met ontslag. Dit geldt voor alle werkgevers. Ook in specifieke sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg, is er geen mogelijkheid om een vaccinatie op te leggen, of een weigering te sanctioneren. Ontslag is de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht. Zijn ‘lichtere’ sancties dan wel mogelijk als een werknemer weigert om zich te laten vaccineren? Ook hier speelt het feit dat de vaccinatie niet wettelijk verplicht is. Je kan als werkgever dus ook geen lichtere sancties koppelen aan een weigering.