TELEWERKAANGIFTE: SITUATIE ONVERANDERD? GEEN NIEUWE AANGIFTE NODIG

Telewerkaangifte: Situatie onveranderd? Geen nieuwe aangifte nodig

Telewerkaangifte: Situatie onveranderd? Geen nieuwe aangifte nodig

Vanaf 15 mei 2021 kunt u de telewerkaangifte voor uw onderneming invoeren op het portaal van de sociale zekerheid. U voert uw aangifte uit op de pagina Coronavirus: telewerkaangifte van het portaal van de sociale zekerheid. De aangiftetermijn voor de juni-aangifte loopt tot en met zondag 6 juni 2021.

Situatie onveranderd? Geen nieuwe aangifte nodig

Heeft uw onderneming voor de maand april of mei een telewerkaangifte ingediend, en is het totale aantal medewerkers en/of het aantal personen in een niet-telewerkbare functie ongewijzigd? Dan hoeft u geen nieuwe aangifte in te dienen.

Is een van bovenstaande punten toch aangepast sinds uw laatste aangifte? Dan dient u uiterlijk de 6e van de maand een nieuwe aangifte in.

Waarom deze aangifte?

In de strijd tegen het coronavirus heeft de federale regering telewerk verplicht gemaakt. Om de inspectiediensten te helpen om de naleving van die verplichting te controleren, moeten werkgevers maandelijks een beperkt aantal gegevens bij de RSZ aangeven.

Meer informatie

U vindt de aangiftetoepassing en alle nodige informatie op de pagina Coronavirus: telewerkaangifte van het portaal van de sociale zekerheid. Die pagina heeft ook een rubriek met telewerk-FAQ’s die regelmatig bijgewerkt wordt.