VERPLICHTE REGISTRATIE VAN WERKNEMERS WAARVOOR GEEN TELEWERK MOGELIJK IS

Verplichte registratie van werknemers waarvoor geen telewerk mogelijk is

Verplichte registratie van werknemers waarvoor geen telewerk mogelijk is

Op woensdag 24 maart besliste het overlegcomité om de controle op het verplichte telewerk te verscherpen. Samen met een aantal andere beroepsorganisaties aangesloten bij Unizo en de Hoge Raad voor Zelfstandige en KMO heeft Bakkers Vlaanderen op 31 maart reeds gevraagd om gezien, de aard van de functies in de ondernemingen van onze leden, vrijstelling te krijgen van deze verplichting. Tot op heden bleef ons verzoek onbeantwoord. In ondergeschikte orde hebben we eveneens gevraagd of een eenmalige aangifte niet kan volstaan, ook hierop ontvingen wij nog geen antwoord.

De eerste aangifte diende te gebeuren uiterlijk op 6 april. Het niet nakomen van deze verplichting kan worden bestraft door geldboete van € 400,00 tot € 4.000,00 hetzij een administratieve geldboete van € 200,00 tot € 2.000,00. Indien u deze verplichting nog niet bent nagekomen raden we aan u zo vlug mogelijk in regel te stellen. We zetten nog eens even alles op een rijtje:

Welke ondernemingen moeten de verplichte registratie doen?

Alle werkgevers in de private én publieke sector moeten deze registratie doen. Ook ondernemers zonder personeelsleden die kunnen telewerken zoals bakkers, winkelbedienden, chauffeurs, … Enkel voor verplicht gesloten sectoren en bedrijven geldt de registratieverplichting niet.

Wanneer gaat deze maatregel in?

Op uiterlijk 6 april 2021 moet je de eerste registratie voor je onderneming gedaan hebben.

Waar vind ik de registratietool terug?

De registratietool is beschikbaar via de website van de RSZ. De RSZ zal hierbij de nodige begeleidende instructies en een informatiepagina voorzien. Als werkgever kan je je aanmelden op de tool via de portaalsite van de RSZ, of met je ondernemingsnummer aangevuld met persoonlijke gegevens.

Wat moet geregistreerd worden?

Er moeten twee cijfers geregistreerd worden:

1) Het totale aantal medewerkers in de onderneming. Het betreft enkel werknemers waarvoor je als werkgever een DIMONA-aangifte doet of al gedaan hebt.

2) Het totale aantal medewerkers in mijn onderneming met een “niet-telewerkbare” functie. Dit moet beperkt geïnterpreteerd worden tot die werknemers die niet of nooit kunnen telewerken, ook niet gedeeltelijk of occasioneel.

De registratie beperkt zich tot deze twee cijfers. Er moeten dus geen nominatieve lijsten van werknemers geüpload worden en er zijn geen persoons- of functiegegevens vereist.

Wat is een niet-telewerkbare functie?

Dat wordt door de werkgever bepaald in overleg met de preventiedienst of, bij gebrek daaraan, met de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek daaraan, in overleg met de werknemers.

Hoe vaak moet ik dit formulier invullen?

Je registratie is 1 maand geldig, en als er niets wijzigt, moet er de volgende maand niets gedaan worden en is een update van de gevraagde 2 cijfers niet nodig. De geldige registratie is de laatst ingediende. Er wordt momenteel nog onderzocht of werkgevers een maandelijkse registratieherinnering kunnen krijgen, bijvoorbeeld via de e-box.

Mijn onderneming heeft meerdere vestigingen. Hoe verloopt de registratie dan?   

Als je onderneming meerdere vestigingen telt, kan je als werkgever per vestiging het aantal werknemers en werknemers met een niet-telewerkbare functie registreren. Je zal ook meerdere gemachtigde personen toegang kunnen geven tot de tool om de aantallen per vestiging vlot te registreren.