ENQUêTE BROODVERLIES IN VLAAMSE BAKKERIJEN

Enquête broodverlies in Vlaamse bakkerijen

Enquête broodverlies in Vlaamse bakkerijen

De uitdaging

Ongeveer één derde van ons voedsel gaat verloren. Een aanzienlijk deel daarvan bestaat uit brood. Ondanks preventiemaatregelen hebben bakkerijen en retailers broodverlies. Er is vandaag een duidelijke vraag vanuit consumenten, overheid én vanuit de voedingsindustrie zelf naar het verminderen van deze verliezen. Het valoriseren van broodverlies in nieuwe producten zoals bier is mogelijk en in binnen- en buitenland bestaan er zelfs al enkele lokale initiatieven waarbij bakkers en brouwers samen een broodbier op de markt brengen.

Toch is er nog een duidelijke vraag naar wetenschappelijke ondersteuning bij dit proces en is er tot hiertoe nog maar weinig onderzoek gedaan naar een duurzame, technologische, economische en logistieke uitwerking van deze nieuwe producten en hun productieketen. Hierop wil Bread2B inspelen.

PWO-project Bread2B

Het onderzoeksproject Bread2B wordt uitgevoerd door HOGENT (Hogeschool Gent) in samenwerking met Universiteit Gent. Het is praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ofwel kortweg PWO, en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. PWO-projecten zijn erop gericht om in de praktijk toepasbare producten en concepten uit te werken. Dit PWO-project stimuleert duurzame innovatie binnen verschillende disciplines.

Bread2B is een sterk multidisciplinair project, waarbij experten uit verschillende disciplines en met een verschillende achtergrond (bakkerij, brouwerij, marketing, logistiek en duurzaamheid) samenwerken.

Oproep

We doen een warme oproep om bij te dragen aan dit onderzoek en mee te werken aan de enquête over broodverlies in Vlaamse bakkerijen. Het is voor het onderzoek zeer belangrijk dat de enquête zo nauwkeurig mogelijk en eerlijk wordt ingevuld. Om uw privacy te garanderen, wordt de enquête volledig anoniem afgenomen: https://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_dm64Cc4Emu1VGO9

Ben je geïnteresseerd om onze enquête in te vullen? Klik dan op deze link.

Bakkers die advies willen over hoe om te gaan met broodresten, die het onderzoeksproject Bread2B verder willen opvolgen, of die geïnteresseerd zijn om in een latere fase mee te werken in een casestudie, kunnen contact opnemen met de projectverantwoordelijken via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens project Bread2B

Melissa Camerlinck; Melissa.camerlinck@hogent.be
Dana Vanderputten; Dana.Vanderputten@hogent.be
Website: https://www.hogent.be/projecten/bread2b/