ENQUêTE OCCASIONELE HELPERS

Enquête occasionele helpers

Veel ondernemers worden ondersteund door een netwerk van familie en vrienden. Zij helpen af en toe een handje in de zaak. Dit statuut van “occasionele of toevallige helper” wordt soms argwanend bekeken.

Sommigen denken – onterecht – dat het om zwartwerk gaat. UNIZO wil daarom een beeld opmaken van de helpers en de ondernemers die door hen worden geholpen. Op die manier kunnen we op een onderbouwde manier voor de verderzetting van dit flexibel systeem pleiten.

Het invullen neemt slechts 5 minuten in beslag. De antwoorden zijn anoniem: https://enquetes.unizo.be/Occasionelehelpers