VERNIEUWDE AUTOCONTROLEGIDS VOOR DE BAKKERIJSECTOR

Vernieuwde autocontrolegids voor de bakkerijsector

Vernieuwde autocontrolegids voor de bakkerijsector

Enkele weken geleden heeft het voedselagentschap de vernieuwde autocontrolegids voor de bakkerijsector online gezet. Hiermee is een punt gezet na een traject van 9 jaar om de autocontrolegids voor de bakkerijsector te vereenvoudigen en te actualiseren.

Dat dit niet van een leien dakje gelopen is, hoeft geen betoog. Toch hebben wij steeds getracht om het belang van de bakker voorop te stellen. Inzake administratieve vereenvoudiging en het invoeren van nieuwe wetgeving zijn we steeds blijven ijveren voor richtlijnen die haalbaar blijven voor de bakker.

Zo hebben we met Bakkers Vlaanderen gedurende vele onderhandelingsrondes een groot aantal versoepelingen kunnen bekomen voor de Vlaamse bakker. Deze zijn nu ook opgenomen in de nieuwe bakkersgids.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging is de bakker al een hele tijd niet meer verplicht bepaalde registraties uit te voeren of documenten bij te houden.

 

Administratieve vereenvoudiging


Inzake administratieve vereenvoudiging zijn een aantal van onze verzoeken ingewilligd.

 • Zo zijn voor ons de attesten van voedingsgeschiktheid voor (contact)materialen niet langer verplicht en worden een reeks registraties niet langer gevraagd.
 • Zo zijn het klachtenregister, het opleidingsregister en het registreren van reiniging niet meer verplicht.
 • Ook zijn de productfiches gedeeltelijk afgeschaft, dient de ingangscontrole niet meer permanent te gebeuren en moet de jaarlijkse leveranciersbeoordeling niet langer genoteerd worden.

 

Nieuwe wetgeving 


Ook wat betreft de invoering van nieuwe wetgeving hebben we een reeks versoepelingen kunnen bekomen voor de ambachtelijke bakker in de sector distributie (B2C).

 • Voor de allergeneninformatieverplichtingen blijft het voldoende dat men de informatie mondeling kan geven als de klant erom vraagt.
 • Bij de verkoop van eigen geproduceerde voorverpakte producten in de eigen winkel(s), blijft de etiketteringsverplichting beperkt tot de allergeneninformatie en een houdbaarheidsdatum die men zelf kan vastleggen.
 • Er is ook een vrijstelling voor kleine ondernemingen inzake het vermelden van de voedingswaardeberekening op voorverpakte producten.

(Micro-vennootschappen: balanstotaal < 360.000 €, omzet <700.000 €, < 10 Wn’s)

 • Bij het beperken van acrylamidevorming tijdens het bakken is het voldoende dat de bakker de risico-beperkende maatregelen kent en kan toepassen.
 • Er is een aparte regeling voor broodautomaten inzake etikettering waarbij eigen producten die in de eigen broodautoma(a)t(en) verkocht worden vrijgesteld zijn van een volledig etiket. (enkel de allergenen en een datum moeten vermeld worden op de automaat of op de verpakking. 

 

Focus op richtlijnen praktijk
 

Tenslotte hebben we kunnen vermijden dat de nieuwe gids geen bijkomende of verstrengde verplichtingen voor de bakker in de sector distributie met zich meebrengt.

 • Er zijn geen bijkomende micro-biologische analyses verplicht op producten gemaakt met rauwe melk, alsook niet op de rauwe melk als grondstof.
 • Er worden geen restricties opgelegd inzake de bewaring van zuurdesemculturen. (niet gekoelde bewaring)
 • De B2C-bakker is vrijgesteld van analyses inzake de eventuele aanwezigheid van acrylamide in zijn producten.
 • De regeling waarbij bakkers (B2C), die met vers gehakt zelf worstenbroden maken blijft behouden. Bakkers kunnen nog steeds het gehakt volgens eigen receptuur bereiden zonder dat er bijkomende voorwaarden worden opgelegd.

Met de nieuwe bakkersgids (G-026) behoudt de ambachtelijke bakker het recht op versoepelingen inzake autocontrole en traceerbaarheid en blijft de gids de basis van zijn autocontrolesysteem waarbij de focus ligt op het toepassen van de richtlijnen in de praktijk.