ONLINE TOOL FEDERAL LEARNING ACCOUNT BESCHIKBAAR

Online tool Federal Learning Account beschikbaar

Online tool Federal Learning Account beschikbaar

Vanaf 1 april is de online tool ‘Federal Learning Account’ beschikbaar, waarin je als werkgever elke opleiding moet registreren die je werknemers volgen. In de Federal Learning Account zullen werknemers zien hoe groot hun individueel opleidingsrecht is (het aantal dagen opleidingen waarop ze jaarlijks recht hebben), hoeveel dagen opleidingen ze al volgden en hoe groot hun opleidingskrediet is (het aantal openstaande dagen opleidingen).

 

Wat moet je als werkgever zeker doen?
 

Als werkgever moet je voortaan elke formele en informele opleiding registreren. Formele opleidingen zijn interne of externe opleidingen en stages, waarbij iemand in een apart lokaal aan een groep lesgeeft en cursusmateriaal gebruikt. Alle andere opleidingen zijn informele opleidingen (bv. wanneer een nieuwe medewerker zeer praktisch ingewerkt wordt door een ervaren collega die met hem meeloopt).

De volgende informatie moet je verplicht in de Federal Learning Account registreren:
 

 • De naam van de opleiding
 • De duur van de opleiding uitgedrukt in uren of dagen
 • De start- en einddatum van de opleiding
 • Of de werknemer de opleiding volgde of niet
 • Of de werknemer een certificaat ontving, met eventueel de geldigheidsduur van dit certificaat.
   

De toepassing zal je bij elke opleiding ook vragen of de opleiding meetelt voor de Federal Learning Account (of afgekort de FLA). In principe antwoord je hier ja. Je antwoord alleen nee wanneer je een opleiding zou registreren die buiten de professionele context valt of wanneer je werknemer een opleiding volgt binnen het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) of het Betaald Educatief Verlof (BEV). Spijtig genoeg telt het VOV en het BEV niet mee voor het individueel opleidingsrecht van 1 tot 5 dagen. Maar je bent daarom ook niet verplicht om deze opleidingen in de Federal Learning Account te registreren.
 

Let op: de opleidingen die je werknemers bij een sociaal fonds of een sectoraal opleidingsfonds volgen moet je niet zelf registreren. Ten laatste op 30 juni 2025 zullen deze fondsen zélf de opleidingen registreren die je werknemers hebben gevolgd.

 

Hoeveel tijd heb je hiervoor?
 

Voor de opleidingen gevolgd tussen 1 januari en 30 september 2024: ten laatste op 30 november 2024 moet je elke opleiding in de Federal Learning Account geregistreerd hebben.
 

Voor de opleidingen gevolgd vanaf 1 oktober 2024:
 

 • Opleidingen gevolgd in het 4e kwartaal 2024 moeten ten laatste op 31 januari 2025 geregistreerd zijn
 • Opleidingen gevolgd in het 1e kwartaal 2025 moeten ten laatste op 30 april 2025 geregistreerd zijn
 • Opleidingen gevolgd in het 2e kwartaal 2025 moeten ten laatste op 31 juli 2025 geregistreerd zijn
 • Opleidingen gevolgd in het 3e kwartaal 2025 moeten ten laatste op 31 oktober 2025 geregistreerd zijn
 • Enzovoort…
   

Uitzondering: bij een uitdiensttreding, heb je 30 dagen de tijd om opleidingen in de Federal Learning Account te registreren en de individuele opleidingsrechten aan te passen. Nadien wordt jouw toegang geblokkeerd en kan je geen aanpassingen meer doen.

 

Waarom is dit belangrijk?


Je werknemers hebben waarschijnlijk recht op 1 tot 5 opleidingsdagen per jaar wanneer ze voltijds werken. Dit is het individuele opleidingsrecht.

Via MyCareer.be zullen je werknemers kunnen zien hoeveel opleidingsdagen (hun zogenaamde opleidingskrediet) nog open staan. Ze kunnen jou steeds om een gepaste opleiding vragen, ook wanneer je ze ontslaat of ze zelf ontslag nemen.

Wanneer je een werknemer ontslaat of hij zelf ontslag neemt, raden we je aan om de opleidingsrechten en de gevolgde opleidingen onmiddellijk correct te registreren. Dit is nog belangrijker wanneer er een conflict zou (kunnen) ontstaan. Je sociaal secretariaat zal je daar zeker bij kunnen helpen.

Alleen bij een ontslag om dringende redenen verliest de werknemer zijn opleidingsrechten.
 


Ben je verplicht zelf het individueel opleidingsrecht te berekenen en te registreren?


Als werkgever ben je ook verplicht om het door de ‘Federal Learning Account’ berekende individuele opleidingsrecht te valideren. De online tool berekent jaarlijks, tegen 1 januari, hoeveel dagen individueel opleidingsrecht je werknemers hebben. De toepassing houdt daarbij rekening met deeltijdse arbeid, afwezigheden, de afspraken in sectorale cao’s, …


Concreet betekent dit dat:
 

 • De toepassing tegen einde november 2024 de individuele opleidingsrechten voor het jaar 2024 zal hebben berekend. De precieze timing is nog niet bekend.
 • De toepassing tegen 1 januari 2025 de individuele opleidingsrechten voor het jaar 2025 zal hebben berekend.


Maar de toepassing:
 

 • Gebruikt de DMFA-gegevens, waar 6 maanden vertraging op zit. Dus wanneer je werknemer in de tweede jaarhelft bijvoorbeeld deeltijds is gaan werken, dan zal de toepassing een te hoog individueel opleidingsrecht berekend hebben. Ook voor nieuwe personeelsleden zal de berekening waarschijnlijk fout zijn of ontbreken. Daarom moet je de berekende rechten valideren of herberekenen.
 • Doet de berekening maar één keer per jaar. Neemt jouw werknemer ontslag, ontsla je hem zelf of gaat hij deeltijds werken, dan moet je dus zelf het individueel opleidingsrecht aanpassen.


Wil je de individuele opleidingsrechten van je werknemers correct berekenen? Dan raden we je aan om contact op te nemen met je sociaal secretariaat, zij beschikken in principe over alle gegevens die nodig zijn om het juist te berekenen.