SPENT GRAIN FOOD OPROEP DEELNAME BEGELEIDINGSGROEP

Spent Grain Food Oproep deelname begeleidingsgroep

Spent Grain Food Oproep deelname begeleidingsgroep

Vives Hogeschool is een TETRA project aan het voorbereiden rond hoogwaardige valorisatie van bierdraf (brewers spent grain) in de voedingssector. Draf vormt het belangsrijkste bijproduct van de bierindustrie met veel potentieel in de bakkerijsector.

Binnen het foodlab van Vives is reeds heel wat expertise opgebouwd rond het stabiliseren van draf, analyse van verschillende soorten draf en de verwerking hiervan in producten. Binnen het project wil Vives zijn expertise inzetten om de valorisatie van draf te faciliteren. Zowel in stabilisatie van draf, verwerking tot halffabrikaten en productontwikkeling als in het koppelen met de verwerkende sector.

In bijlage kan je alvast de oproep vinden.