UITNODIGING: ALGEMENE VERGADERING OP 22 SEPTEMBER

Uitnodiging: algemene vergadering op 22 september

Uitnodiging: algemene vergadering op 22 september

Dinsdag 22 september gaat de jaarlijkse algemene vergadering van Bakkers Vlaanderen door. Hierop nodigen we al onze leden graag uit. De vergadering start om 16u. U wordt ontvangen met een drankje en een hapje. Dit alles uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De organisatie van de Algemene Vergadering is in handen van de provincie Oost-Vlaanderen. Samen met collega’s kijken we terug op het voorbije jaar. Dit jaar verzamelen we met z’n allen in Hotel Serwir (Koningin Astridlaan 57 te Sint-Niklaas).

Jouw visie en standpunten

Deze bijeenkomst vormt een uitgelezen kans om ons jouw visie en standpunten over Bakkers Vlaanderen en haar beleid mee te delen. Daarnaast wordt er uitleg gegeven bij de financiële situatie van Bakkers Vlaanderen, het werk van de diverse commissies en komt er een statutair gedeelte aan bod.

Agenda
Van 16u00 tot 17u30 

  • Ontslag en benoeming bestuurders
  • Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 12 juni 2019
  • Financiën
  • Resultaatrekening per 31.12.2019
  • Jaarrekening 31.12.2019
  • Begroting 2020
  • Verslag van de commissarissen
  • Ontheffing van de bestuurders en commissarissen
  • Jaarverslag Bakkers Vlaanderen door de voorzitter
  • Rondvraag

Door de coronamaatregelen voorzien we dit jaar geen spreker of receptie met avonddiner.

Inschrijven verplicht!
Schrijf je in vóór dinsdag 15 september via cindy@bakkersvlaanderen.be.