COVID – TER HERINNERING: TELEWERKAANGIFTE RSZ VOOR 6 MEI

COVID – Ter herinnering: telewerkaangifte RSZ voor 6 mei

COVID – Ter herinnering: telewerkaangifte RSZ voor 6 mei

In overeenstemming met de maand april moet u ook voor de maand mei aangeven hoeveel niet-telewerkbare functies er zijn in de onderneming. De deadline hiervoor ligt op 6 mei.

De procedure van aangifte blijft ongewijzigd. U kan dit doen via de portaalsite van de RSZ

UPDATE 4/5/2021: De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bevestigde zonet uitdrukkelijk dat de federale Regering principieel heeft beslist dat wanneer de inhoud van uw aangifte voor de maand mei niet is gewijzigd in vergelijking met de maand april, u geen (nieuwe) telewerkaangifte moet indienen voor de maand mei. Hetzelfde zal gelden voor de aangifte voor de maand juni.

De 'Corona Telewerkaangifte' bestaat uit vijf luiken of stappen, die je als werkgever moet doorlopen.

1. Aangifte:

Dit eerste luik omvat algemene informatie over de verplichte maandelijkse aangifte m.b.t. het telewerk.


2. Vestigingseenheid: Je moet kiezen of je onderneming:

  • één vestigingseenheid heeft.
  • meerdere vestigingseenheden heeft en je aangifte doet voor al die eenheden.
  • meerdere vestigingseenheden heeft, maar je doet slechts aangifte voor één of enkele. Daarbij zal o.m. via naam of ondernemingsnummer (KBO-nummer) kunnen worden geduid voor welke dan precies. Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden zullen hun data via een gestructureerd Excellbestand kunnen indienen.

3. Werknemer: In het luik over je medewerkers moet je twee vragen beantwoorden:

- Hoeveel personen zijn werkzaam in jouw onderneming? 
- Hoeveel van die personen oefenen een niet-telewerkbare functie uit?

Let op: Het gaat hierbij om een momentopname, een foto zeg maar.  De aangifte heeft betrekking op het aantal personen op de eerste werkdag van de maand.  Dus op 1 april, 3 mei, 1 juni, … Onder ‘werknemer die niet kan telewerken’ wordt verstaan: elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg... Ook tijdelijke werknemers of zelfstandigen die structureel in uw bedrijf werken, moeten opgenomen worden.


4. Contact:

Je vult je contactgegevens in.


5. Overzicht aangifte:

Aan het einde krijg je als werkgever een resumé toegestuurd van jouw zonet ingevulde gegevens.