MONDMASKERS VERPLICHT VOOR PERSONEEL

Mondmaskers verplicht voor personeel

Mondmaskers verplicht voor personeel

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land gisteravond beslist. Deze namiddag werd bekend gemaakt op dat ook personeel dat achter plexi schermen werkt een mondmasker moet dragen.

DOWNLOAD HIER DE AFFICHE

We kregen van onze leden uiteraard heel wat vragen. Hierbij de belangrijkste antwoorden opgesomd in enkele FAQ's:

Geldt de verplichting ook voor de zaakvoerder en het personeel?

Ja. Ook de zaakvoerder en het personeel zal een mondmasker moeten dragen wanneer ze in de winkel staan.

Geldt de verplichting ook als het personeel achter plexiglas staat?

Ja. Ook personeel dat achter plexiglas zit, moet een mondmasker dragen.

Volstaat een 'faceshield' als bescherming?

Neen: enkel als je om medische redenen geen mondmasker kan dragen, zal je als alternatief een faceshield' mogen gebruiken. In alle andere gevallen is een mondmasker of een alternatief in stof dat neus en mond bedekt, verplicht.

Geldt de verplichting ook voor kinderen?

Neen, de verplichting zal niet gelden voor kinderen tot 12 jaar.

Wat als een klant weigert een mondmasker te dragen?

Unizo ijvert ervoor dat een en ander hierover wordt verduidelijkt in het Ministerieel Besluit zou worden verduidelijkt. Maar als het Ministerieel Besluit dat niet zou verduidelijken, dan gelden de 'normale' regels. In dat geval moet je als ondernemer de nodige maatregelen treffen om de verplichting uit het Ministerieel Besluit na te leven.

Concreet wil dat zeggen dat je bijvoorbeeld aan de ingang van je winkel een affiche hangt met de duidelijke vermelding dat elke klant een mondmasker moet dragen, en dat je klanten die dat niet doet, aanmaant om dat toch te doen.

Weigert de klant om een mondmasker op te zetten, dan moet je hem de toegang weigeren, of de klant verzoeken de zaak te verlaten. Blijft de klant halsstarrig weigeren, dan kan je enkel de politie bellen.Meer kan je niet doen. En als je die stappen hebt gezet, kan je dus ook geen boete krijgen.