BAKKERIJ-INDEX: VERKOOPPRIJS BROOD STIJGT NAAR 2,32 EURO

Bakkerij-index: Verkoopprijs brood stijgt naar 2,32 euro

Bakkers Vlaanderen berekent elk jaar de bakkerij-index. Globaal zijn in 2019 de kosten met 1,83% gestegen tegenover vorig jaar.

In de bakkerij-index worden de belangrijkste kostprijselementen van een brood opgenomen (grondstoffen, energie, lonen enz.) Elk kostenonderdeel weegt voor een gewogen gemiddelde door in de verkoopprijs van een brood: algemene kosten 25,80%, energie voor 5,33 %, grondstoffen voor 25,60%, verkoopslonen 24,95% en productielonen 18,32%.

Als basis werden de kosten van 2003 genomen, het jaar waarna de broodprijs werd vrijgemaakt. Elk jaar berekent de economische commissie de evolutie van deze kosten tegenover deze van het voorgaande jaar. De stijging van onze broodindex is 144.37 -141.77 = een stijging met 2,60% in 2019. Dit komt vooral door de stijging van de algemene kosten en de loonmassa (verkoop loon en productieloon). De grondstofprijzen stagneren al enkele jaren, mits wij met forfaitprijzen rekenen. Dit jaar stijgen ze weer een beetje met 1,57%. De energiekosten zijn na een sterke stijging in 2017 van 4,26% en 0,53% in 2018 dit jaar opnieuw gestegen met 1,42%.

Globaal zijn in 2019 de kosten met 1,83% gestegen tegenover vorig jaar. Ten opzichte van 2003 zijn de kosten gestegen met 44,37%. In 2018 was dit 41,77%.

Berekend op de toen geldende algemene verkoopprijs betekent dit vandaag € 1,61 + 44,37% = € 2,32. Let wel: deze gegevens dienen als loutere informatie en zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen. Elke bakker moet individueel zijn berekening maken.