UREN JOBSTUDENTEN TELLEN DEZE ZOMER NIET MEE

Uren jobstudenten tellen deze zomer niet mee

Uren jobstudenten tellen deze zomer niet mee

Om de economie weer aan te zwengelen, besliste de regering om de uren studentenarbeid in de maanden juli, augustus en september te "neutraliseren". Concreet betekent dit dat ze (uitzonderlijk) niet meetellen voor het maximum aantal uren (475) dat een jobstudent per jaar mag presteren. De werkgever moet de uren wel aangeven. 

Jaarlijks mag een student normaal maximaal 475 uren werken. Voor die uren betaalt hij minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer.

Wil je als student meer werken dan 475 uur per jaar, dan mag dit, maar dan betaal je normale sociale bijdragen zoals een gewone werknemer vanaf het 476e uur.

De regering nam nu extra maatregelen voor studentenarbeid tijdens het derde kwartaal (juli – augustus – september) van dit jaar. De uren die een student presteert zullen niet meetellen voor het maximum aantal uren van 475. Hierdoor werkgevers studenten als extra arbeidskrachten kunnen inzetten. Dit moet de heropstart van onze economie ondersteunen en helpt werkgevers die naarstig op zoek zijn naar bijkomend personeel tijdens de zomermaanden. Deze maatregel zal in het bijzonder de sectoren ondersteunen tijdens de heropening.