AMBACHT VOOR HET LEVEN: PROMOTIEACTIE 2019

Ambacht voor het leven: promotieactie 2019

Het broodverbruik staat al jaren onder druk. Bakkers Vlaanderen nam het initiatief om in 2019 van 30/9 tot 6/10 de WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER te lanceren.

Onze ambachtelijke bakkers verliezen marktaandeel en heel wat Vlamingen zijn vergeten dat bij hen om de hoek er een ambachtsman is die hoogwaardige verse brood- en banketproducten maakt en verkoopt. 

Campagne

“Ambacht voor het leven” heeft een dubbele lading. De ambachtelijke bakker is er voor alle dagen in je leven. Van geboorte tot verjaardags- of huwelijkstaart en ja zelfs voor de koffietafel bij een overlijden. Het zijn onze bakkers die hun leven geven om dag in dag uit knapverse en gezonde producten te maken en te verkopen.

Financiering

In 2016 heeft de sector beslist om een einde te maken aan het promotiefonds bakkerij bij VLAM. Mits een laatste saldofactuur werden de aflopende kosten betaald. Bij het opmaken van de definitieve afrekening eind 2018 bleek dat er nog een overschot was in het vereffeningsfonds. Hierover kan de sector nu beschikken als zij deze besteed aan generieke promotie. Gezien alle bakkers aan VLAM bijdrage plichtig waren wordt deze campagne voor deelname dan ook opengesteld voor alle bakkers. Bakkers Vlaanderen put een deel uit de reserves die in het verleden zijn opgebouwd om het totale kostenplaatje gedekt te krijgen. Hierdoor is de deelnameprijs voor leden en niet leden verschillend.

Hoe?

In de campagneweek zal in primetime op alle regionale tv zenders een reclamespot lopen, Q-music heeft eveneens medewerking toegezegd en tenslotte zal de campagne vooral ook gepromoot worden via de sociale media. Op 20 oktober organiseert Bakkers Vlaanderen telkens in elke Vlaamse provincie op een drietal locaties een ontbijt voor de klanten van de bakker. Per pakket van 750 deelnemingsformulieren zal 1 ontbijt voor 2 personen door de deelnemende bakker kunnen worden uitgeloot. De totale waarde van een pakket zelf is € 85,00 (ontbijten, POS materiaal) maar als je de media campagne er bijneemt vertegenwoordigt dit pakket een bedrag van € 225,00. Leden kunnen echter door de hiervoor vermelde extra financiering deelnemen aan € 25,00, niet leden betalen € 50,00 per promotiepakket. Bakkers kunnen 1 of meerdere pakketten bestellen door het invullen van het formulier dat bij Onze Passie wordt meegestuurd of digitaal een bestelling te plaatsen op www.ambachtvoorhetleven.be. Op deze site zullen consumenten later ook kunnen gaan zoeken welke bakkers deelnemen aan de actie.