OVERUREN EN UREN STUDENTENARBEID

Overuren en uren studentenarbeid

Overuren en uren studentenarbeid

Veel bedrijven worden hard getroffen door COVID-19. De federale regering heeft een tweede golf steunmaatregelen voor het bedrijfsleven (essentiële sectoren) goedgekeurd: 

220 vrijwillige overuren

In de essentiële sectoren zullen in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd kunnen worden. Daardoor komt het totaal op 220 vrijwillige overuren voor een volledig jaar. Er moet voor deze 120 overuren geen inhaalrust worden toegekend. Ze tellen evenmin mee voor de berekening van de interne grens. Er is geen overloon (50% of 100% toeslag) van toepassing. Wel moet het gewone uurloon betaald worden. Doordat geen sociale bijdragen of belastingen van toepassing zijn, komt het brutobedrag met het netto bedrag overeen.

Studentenarbeid (voor alle sectoren)

De uren studentenarbeid die in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 gepresteerd worden, worden niet meegeteld om na te gaan of het maximumaantal uren van 475 voor studentenarbeid is bereikt. Deze uren studentearbeid zijn wel nog steeds vrijgesteld van RSZ-bijdragen, terwijl wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

In de essentiële sectoren zullen in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur kunnen worden afgesloten, zonder dat de arbeidsovereenkomst daardoor van onbepaalde duur wordt.

Terbeschikkingstelling

Werkgevers kunnen hun werknemers ter beschikking stellen aan werkgevers in de essentiële sectoren zullen in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020. Er moet geen toestemming van de inspectie of de vakbondsafvaardiging verkregen worden. De werkgever, de gebruiker en de betrokken werknemer moeten een drie-partijen-overeenkomst afsluiten om de terbeschikkingstelling af te spreken en te regelen. De loon- en arbeidsvoorwaarden bij de gebruiker moeten minstens gerespecteerd worden.