MARKTONDERZOEK NOTENTEELT

Marktonderzoek notenteelt

Marktonderzoek notenteelt

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek is bezig met een grondig marktonderzoek rond de notenteelt in Vlaanderen. Hierbij worden zowel walnoten, hazelnoten als andere notensoorten (vb. kastanje) bekeken.  

Dit marktonderzoek heeft als primair doel het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de notenteelt in Vlaanderen. Hiervoor wordt getracht zoveel mogelijk notentelers te contacteren om zo het huidig én het toekomstig areaal aan noten in Vlaanderen met de overeenkomstige productie vast te leggen.

Daarnaast worden ook alle andere factoren rond de notenteelt onderzocht; dit start vanaf de aanplant maar handelt ook over het onderhoud, de oogst, verwerking en verkoop van de noten. Voor deze laatste stappen in de keten hebben ze jou nodig!
 

Aan de slag! 

De resultaten van deze marktstudie zullen worden gebruikt om de notenteelt in Vlaanderen verder uit te bouwen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!