LONEN VERKOOPPERSONEEL GEïNDEXEERD MET 2%

Lonen verkooppersoneel geïndexeerd met 2%

Hierbij een overzicht van de actuele bedragen van het PC 201 - aangepast op 1 maart 2019.Index 2 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.

De loonbarema’s zijn de minimale loonvoorwaarden die gelden in een bepaalde sector. Die barema’s worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).

Lonen verkooppersoneel ge

Verkooppersoneel van categorie 1 met 12 maanden anciënniteit in de onderneming werknemers met minder dan 20, gaat over naar categorie 2. De loonbarema’s voor verkooppersoneel in ondernemingen met 20 of meer werknemers kunnen opgevraagd worden via info@bakkersvlaanderen.be.