BAKKERS VLAANDEREN POSITIEF OVER HERLANCERING KAFKA-MELDPUNT

Bakkers Vlaanderen positief over herlancering Kafka-meldpunt

Bakkers Vlaanderen verwelkomt de herlancering van Kafka.be, het meldpunt voor administratieve lasten en voorstellen voor administratieve vereenvoudiging. Dat meldpunt werd op dinsdag 5 februari opnieuw gelanceerd.

Dat dit thema sterk leeft bij onze bakkers, behoeft geen betoog. We krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren. Uit het laatste rapport van het federaal planbureau blijkt bovendien dat de administratieve lasten voor kleine ondernemingen opnieuw toenemen. Dat gaat van rompslomp bij aanbestedingsdossiers, over moeilijkheden bij publicaties in het Belgisch Staatsblad, tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register. Ook de wetgeving op de deeltijdse arbeid is veel te complex en moet worden vereenvoudigd.

Jouw mening telt!

Om ook jouw leven makkelijker te maken, horen we ook graag jouw concrete klachten rond dit thema. We roepen ondernemers op problemen met administratieve rompslomp te melden via info@bakkersvlaanderen.be. Alle klachten over volgende zaken zijn welkom:

  • administratieve lasten
  • gebrek aan digitalisering
  • schendingen ‘Only Once’ principe
  • inefficiënte of onduidelijke wetgeving
  • inefficiënte inspectiemechanismen
  • ...

Naast deze concrete acties is ook een structureel beleid voor administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. Een wildgroei aan allerlei nieuwe regels moet vermeden worden!

Kafka