NIEUWS

Nieuw KB over ergonomie op het werk

Sinds 25 mei is het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) over ergonomie, als onderdeel van de codex welzijn op het werk, in werking getreden. Het KB moedigt werkgevers aan om preventief en op een multidisciplinaire manier aan te pakken.
Lees verder...

Lonen verkooppersoneel PC 201 aangepast met 2%

Op 1 maart 2024 werden de lonen voor PC 201 aangepast met 2 % ingevolge indexatie.
Lees verder...

Koude omstandigheden in de bakkerij: Wat moet je als werkgever doen?

Hoe warm of koud mag het zijn in de bakkerij? De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn personeel tewerkgesteld wordt bij normale temperaturen. Als dit niet mogelijk is, moet hij de nodige maatregelen nemen.
Lees verder...

Lonen arbeiders geïndexeerd met 1,83% vanaf 1 januari 2024

Je vindt hierbij de sectorale minimumlonen die gelden voor arbeiders in PC 118 vanaf 1 januari 2024. 
Lees verder...

Koopkrachtpremie tegen 15/11

De sociale partners van de voedingsnijverheid hebben op 14 september (cao 28/9/23) een akkoord gesloten voor de periode 2023 – 2024. Er wordt een koopkrachtpremie van € 250,00 aan de werknemers toegekend onder bepaalde voorwaarden.
Lees verder...

Uitbreiding Flexi-jobs: verstrekkende gevolgen voor bakkerijsector 

Het regeerakkoord afgesloten in oktober heeft voor de bakkerijsector verstrekkende gevolgen. De mogelijkheid om te flexijobben wordt immers uitgebreid naar 12 extra sectoren waardoor het aanbod voor een flexijobber vergroot.
Lees verder...

VDAB: post gratis je vacatures

De vraag naar bakkers is ontzettend hoog. VDAB wil je hierbij helpen. Post gratis je vacatures en zorg dat je snel gelinkt wordt met potentiële kandidaten.
Lees verder...

Flexi-jobs ook bij chocolatiers

Vanaf nu kunnen ook chocolatiers flexi-jobwerknemers tewerk stellen, dit volgens de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2023.
Lees verder...

Lonen werknemers PC 201 : opnieuw + 2 %

De barema en werkelijk uit te betalen lonen werden op 1 februari 2023 opnieuw verhoogd met 2 %.
Lees verder...