NIEUWS

Lonen werknemers PC 201 nog maar eens aangepast met 2 %

Door de op hol geslagen inflatie is het indexcijfer opnieuw gestegen en tonen prognoses aan dat op 1 juli de barema en wettelijk uitbetaalde lonen opnieuw moeten worden verhoogd met 2 %.
Lees verder...

Indexering flexiloon op 1 maart

Sinds 1 maart is de indexering van het flexi-loon van kracht. Het minimum flexi-loon is gestegen naar 10,13 euro.
Lees verder...

Lonen werknemers PC 201 opnieuw aangepast met 2 %

De barema en werkelijk uit te betalen lonen werden op 1 februari 2022 reeds verhoogd met 2 %. Door de op hol geslagen inflatie is het indexcijfer opnieuw gestegen en werden de lonen van het verkooppersoneel op 1 april opnieuw aangepast met 2 %.
Lees verder...

Lonen arbeiders geïndexeerd met 3,22% vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 komt er voor de voedingsnijverheid een loonsverhoging van sectorale minimumlonen en reële lonen van 7 cent. Voor de kleine bakkerijen werd afgesproken deze verhoging te beperken tot 6 cent. 
Lees verder...

Indexatie flexiloon

Vanaf 1 september 2021 is er een index op het flexiloon. 
Lees verder...

Lezersbrief: Nood aan bakkersgasten

Helpende handen, daar is zo’n grote nood aan! Hoe kan dat in godsnaam voor één van de mooiste jobs ter wereld? Bakkersdochter Sharon Biebyck slaat een noodkreet.
Lees verder...

Uren jobstudenten tellen deze zomer niet mee

Om de economie weer aan te zwengelen, besliste de regering om de uren studentenarbeid in de maanden juli, augustus en september te "neutraliseren". De uren die een student presteert zullen niet meetellen voor het maximum aantal uren van 475.
Lees verder...

Indexatie lonen verkooppersoneel vanaf 1 juni 2021

De lonen van het personeel tewerkgesteld in de zelfstandige kleinhandel worden verhoogd met 2 %.
Lees verder...

Vaccinatiecampagnes: impact op de werkvloer

De vaccinatiecampagnes zijn opgestart in ons land. De keuze om zich te laten vaccineren is volstrekt vrij. Je kan een werknemer dus niet verplichten om zich te laten vaccineren.
Lees verder...

Lonen arbeiders aangepast op 1 januari 2021

Naar jaarlijkse gewoonte worden op 1 januari de lonen van de werknemers ressorterend onder PC 118 en dus ook PC 118.03 verhoogd met de indexaanpassing. De barema en werkelijk betaalde lonen worden verhoogd met 1,00%.
Lees verder...