DE AFSCHAFFING VAN FORFAITAIRE REGELINGEN WORDEN UITGESTELD TOT 2027

De afschaffing van forfaitaire regelingen worden uitgesteld tot 2027

De afschaffing van forfaitaire regelingen worden uitgesteld tot 2027

Eerder was ons meegedeeld dat de alle forfaitaire regelingen die elk jaar met akkoord van de betrokken beroepsorganisaties zouden worden afgeschaft vanaf 1 januari 2023. Aangezien nog heel wat bakkers gebruik maken van deze regeling heeft uw federatie gepleit voor een uitdoofscenario van het systeem.

De centrale diensten van de FOD financiën hebben ons eind vorige maand laten weten dat de forfaitaire belastingregelingen definitief zullen worden afgeschaft vanaf 1 januari 2027. Instappen in de forfaitaire taxatie is niet meer mogelijk vanaf 01/01/2022. Wie gebruik maakte in 2021 van het forfait voor zowel btw als voor inkomstenbelasting kan dus tot eind 2026 verder gebruik maken van de forfaitaire taxaties.