OPINIE: WERKEN AAN ONZE IDENTITEIT

Opinie: Werken aan onze identiteit

Bakkers Vlaanderen heeft in mei 2019 door het onderzoeksbureau Ipsos een enquête laten uitvoeren bij een groot aantal Vlaamse bakkers. Aan de hand van een telefonische bevraging bij zowel leden als niet leden werd gepeild naar de verwachtingen ten opzichte van de beroepsvereniging.

De resultaten van dit onderzoek waren basis van een werkdocument waarmee de Raad van Bestuur in oktober aan de slag ging. Gedurende een ganse dag werd gediscussieerd over de toekomst van de vereniging en welke lijnen de volgende vier jaar moeten worden uitgezet. In de loop van dit jaar zullen een aantal beleidsbeslissingen worden geïmplementeerd.

Bij de start van de telefonische bevraging bij de bakkers werd gevraagd of zij lid waren van Bakkers Vlaanderen zo niet van welke beroepsfederatie dan wel. Meteen kwam aan het licht dat heel wat van onze leden verklaarden geen lid te zijn van Bakkers Vlaanderen maar wel hun provinciale of lokale vereniging opgaven als federatie waarvan zij lid waren. Dat heel wat ondervraagden niet wisten dat door de aansluiting via een lokale of provinciale vereniging men meteen ook lid is van Bakkers Vlaanderen is niet echt onlogisch. De werking van onze vereniging was oorspronkelijk enkel lokaal georganiseerd. Pas in de jaren ’70 werden de provinciale bonden actief en veel later de Vlaamse Federatie actief.

Voorgaande is een wake-up call voor het bestuur om te werken aan de bekendmaking van de identiteit van de federatie. Een eerste aanzet brengen we in dit nummer met een overzicht dat schematisch weergeeft hoe de beroepsvereniging georganiseerd is.

Niet alleen de vereniging maar ook de bakker zelf moet waken over zijn identiteit. Niet alle klanten beseffen welke inzet en vakkundigheid er nodig is om dagelijks verse en kwaliteitsvolle producten in de winkel te krijgen. Het is droevig te moeten vaststellen dat een grote groep van consumenten denkt we alle producten kant-en-klaar uit de diepvriezer halen.

Niet iedereen heeft de kans om zijn klanten vanuit de winkel een blik te gunnen in het open atelier van de bakkerij. Beelden waarop de bakker aan het werk is die getoond worden op het tv scherm in de winkel is een alternatief om ons ambachtelijk vakmanschap te tonen. In heel wat restaurants komt de kok uit de keuken in de zaal om kennis te maken met zijn cliënteel. Heel wat onze bakkers schuwen echter het contact met de klant en laten dit uitsluitend over de verkoopafdeling. Wordt het geen tijd om zich te tonen?

Werk aan de winkel voor zowel u als voor ons om te werken aan onze identiteit.

Directeur,
Bruno Kuylen