TRANSPARANTE ZAKKEN VANAF 1 JANUARI 2023 VERPLICHT

Transparante zakken vanaf 1 januari 2023 verplicht

Transparante zakken vanaf 1 januari 2023 verplicht

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht overschakelen op transparante zakken voor hun restafval. Zo kunnen de inzamelaars makkelijk en snel controleren op sorteerfouten.

We zitten midden in de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie. De doelstellingen van Europa zijn ambitieus, maar ook broodnodig. Ook onze overheden en instanties doen er alles aan om dit te stimuleren. Onze overheid geeft met Vlarema 8 een duidelijk signaal dat er geen andere keuze is dan meer en beter sorteren de komende jaren.

Om de controle op de sorteerplicht mogelijk te maken, wordt het gebruik van niet-transparante zakken voor restafval gefaseerd verboden. Dit verbod is enkel van toepassing als het afval in de zak ook nog in een container wordt gedaan en niet als de zak op zich wordt aangeboden. Het verbod geldt vanaf 1 januari 2022 voor alle restafvalzakken van meer dan 60 liter en vanaf 1 januari 2023 voor alle restafvalzakken.

Onze partner Renewi koos voor uniformiteit, en zal dit voor alle zakken toepassen, binnenkort zullen we dus transparante zakken leveren.

Concreet betekent dit dat:
Vanaf 1/1/2022 er een verplichting is voor gebruik van transparante zakken, met inhoud groter dan 60 l. Vanaf 1/1/2023: zijn alle afvalzakken verplicht transparant, ook zakken kleiner dan 60L.

Bestel uw transparante afvalzakken:
+32 (0)800 – 11114 - Renewi is elke werkdag bereikbaar van 8:00 tot 17:30 uur.