VOLKOREN ALS HELD VAN HET BROODSCHAP

Volkoren als held van het broodschap

Volkoren als held van het broodschap

Sinds 2022 vertellen we in de imago-campagne “Brood, goed verhaal” via televisie, PR, social media en online video over de goede eigenschappen van brood. Het imago van brood is onvoldoende meegegaan met zijn tijd, terwijl het juist heel goed past in een moderne, gezonde levensstijl. Volkoren vormt het speerpunt van deze campagne, als lichtend voorbeeld van al het goede van brood.

 

Blik op Volkoren

Op 24 oktober 2022 kwamen experts van binnen en buiten de bakkerijsector bij elkaar tijdens de kennissessie Blik op Volkoren om inzicht te krijgen in hoe het volkoren-aandeel in België verder vergroot kan worden. 

In de Kansenkaart Volkoren bundelen we de belangrijkste inzichten die voortkomen uit deze bijeenkomst met de data die al beschikbaar was uit onderzoek. Op basis hiervan brengen we in een analyse de grootste concrete kansen in de kaart. Hoe kunnen we op een activerende manier over volkoren communiceren, wat blijft hangen bij de consument en wat zijn nu de grootste pijnpunten? En wat wordt het concrete handelingsperspectief dat de bakkerij sector samen met maatschappelijke partners communiceert?

 

7 Kansen om Belgen vaker volkoren te laten kiezen

Samengevat benoemt de Kansenkaart Volkoren 7 kansen om volkoren een positieve impuls te geven:

  1. Meer Volkoren aanbod
  2. Volkoren prominenter zichtbaar
  3. Kennis over Volkoren vergroten
  4. Eén volkoren verhaal
  5. Nudging, aanbod en prijs
  6. Meer volkoren in de receptuur
  7. Concreet handelsperspectief

Download de Kansenkaart Volkoren