HOE HET LABEL STREEKPRODUCT.BE AANVRAGEN?

Hoe het label Streekproduct.be aanvragen?

Hoe het label Streekproduct.be aanvragen?

Vlaanderen kent een rijke traditie in het brouwen van bier, het maken van charcuterie en het bakken van zoet gebak en koekjes. Wil jij ook je traditioneel product laten erkennen als streekproduct? Hiermee scoor je ongetwijfeld bij de consument.

 

Om het label van STREEKPRODUCT.be aan te vragen, moet je het lastenboek invullen. Deze vind je terug op www.streekproduct.be. Onderbouw de aanvraag met oud tekstmateriaal, oud promotiemateriaal, foto’s …  Sla het lastenboek op als een Word document en mail het naar info@streekproduct.be. VLAM voorziet normaal drie erkenningsrondes per jaar voor Vlaamse traditionele streekproducten. De coronacrisis zorgt echter voor vertraging. In 2020 waren er twee erkenningsrondes (in februari en november) en ook in 2021 worden opnieuw twee erkenningsrondes voorzien: in juni en in september.
 

Verloop na het insturen van de aanvraag voor het label Streekproduct.be:

- Een vertegenwoordiger van VLAM brengt een plaatsbezoek om het lastenboek af te werken

- Het dossier komt voor een Beoordelingscommissie, die samengesteld is uit specialisten uit alle voedingsdomeinen. Het advies van de Beoordelingscommissie wordt overgemaakt aan de Sectorgroep Streekproducten van VLAM, die beslist over het al dan niet erkennen van het product.

Met de goedgekeurde dossiers wordt er op het moment van de erkenning naar de pers gegaan. En van dan af maak je deel uit van het pakket traditionele streekproducten waarvoor promotie gevoerd wordt, o.a. via www.streekproduct.be en de Facebookpagina STREEKPRODUCT.be.

 

5 criteria

De Beoordelingscommissie beoordeelt het ingediende lastenboek op basis van volgende 5 criteria:

1. Gemaakt met streekeigen grondstoffen en/of grondstoffen die als streekeigen worden beschouwd: - traditionele bereidingen met uitheemse ingrediënten (amandelen, cacao, specerijen, …) komen ook in aanmerking. - streekeigen grondstoffen, wanneer niet meer voldoende voorradig, kunnen ook ingevoerd worden.

2. Algemeen aanvaard als een traditioneel streekeigen product: - door de bevolking als traditioneel product of streekproduct aanvaard - ingeburgerd door traditionele naamgeving, vorm, gebruiken, …

3. Naar ambachtelijke wijze vervaardigd volgens de streektraditie: - niet de productieschaal is doorslaggevend - productiemethodes kunnen aangepast worden aan moderne eisen maar met respect voor de traditionele handelingen en ingrediënten eigen aan de streek.

4. Streekproduct en bereidingsstreek moeten overeenkomen: - een streekproduct wordt in zijn streek van oorsprong geproduceerd.

5. Langdurige of historische bekendheid als streekspecialiteit: - producten die reeds minimaal 25 jaar bestaan - producten of bereidingswijzen die vroeger bestonden en terug opgenomen worden (vb. oude gebakrecepten, likeurrecepten, …).