VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR CORONA

Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona

Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona

De werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling (RVA of bij zijn vakbond indien hij aangesloten is) het Formulier C3.2-werknemer-corona opvragen. Dit kan ook gedownload worden, het is wel belangrijk dat het om het ‘corona’ document gaat. De werknemer moet dit zelf invullen en terug indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. Dit document dient maar één keer ingevuld te worden en geldt voor de hele 'coronaperiode'. 

De betaling van de uitkeringen kan pas gebeuren nadat het uitbetalingsinstelling van de werkgever een elektronische aangifte heeft ontvangen. Deze gebeurt automatisch op het ogenblik dat de lonen over de betreffende maand geboekt worden bij het sociaal secretariaat. Het is daarom belangrijk dat de werkgevers tijdig de juiste informatie aan hun sociaal secretariaat bezorgen.

70% van geplafonneerd loon; periode tot 30/06

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.