CONTROLES EN INSPECTIES DOOR HET AGENTSCHAP 

Controles en inspecties door het Agentschap 

Controles en inspecties door het Agentschap 

Tijdens de coronacrisis kunnen handelszaken en bedrijven actief in de voedingsketen hun activiteiten verder zetten, met uitzondering van de horeca. Inspectie- en controlediensten met inbegrip van het FAVV behoren tot de organisaties waarvan de werking als essentieel wordt beschouwd.
(Update 03/11/2020)


De bescherming van de veiligheid van de burgers in het algemeen en van de voedselketen blijven dus essentiële opdrachten. Vanuit dit standpunt blijft het FAVV controles uitvoeren. Het FAVV houdt hierbij wel degelijk rekening met de moeilijke situatie waarin iedereen zich vandaag bevindt.

Het controleplan van het FAVV werd daarom opnieuw aangepast :

  • Plaatsen waar zich personen bevinden die tot de risicogroep behoren, rusthuizen, ziekenhuizen, … worden niet meer bezocht behalve wanneer dit noodzakelijk is.
  • Onze controles richten zich in de eerste plaats op het essentiële: de opvolging van non-conformiteiten, het beheer van de Europese RASFF-waarschuwingen, het beheer van voedselvergiftigingen, klachten van consumenten en overheden en gerichte bemonsteringen.


Het FAVV schenkt bijzondere aandacht voor producten op de markt die de gezondheid van de consument kunnen schaden. Het gebrek aan informatie over allergenen of de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën in levensmiddelen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de consument, terwijl ziekenhuizen zich moeten richten op ernstige gevallen van COVID-19. Het FAVV besteedt ook bijzondere aandacht aan mensen die de situatie met betrekking tot COVID-19 zouden proberen aangrijpen om niet-toegestane activiteiten in de voeding uit te voeren.

Tijdens de bezoeken op het terrein respecteren de controleurs nauwgezet de nodige hygiënemaatregelen en passen ze ook strikt het principe van de “social distancing” toe. Ze zullen met de nodige empathie voor de ondernemingen handelen. Bedrijven in de horecasector moeten van het FAVV bovendien geen bijkomende stappen ondernemen om hun activiteit verder te zetten als traiteur en levering aan huis.

Zo blijven we werken aan de bescherming van burgers en hun veiligheid.