BROODPRIJS STIJGT DOOR NAAR 2.94 EURO

Broodprijs stijgt door naar 2.94 euro

Broodprijs stijgt door naar 2.94 euro

Naar aanleiding van de blijvende stijging van verschillende factoren hebben we de bakkerij-index opnieuw geëvalueerd en zijn de belangrijkste kostprijselementen van een brood opgenomen (grondstoffen, energie, lonen enz.). Elk kostenonderdeel weegt voor een gewogen gemiddelde door in de verkoopprijs van een brood: algemene kosten 24,80%, energie voor 7,33 %, grondstoffen voor 25,60%, verkoop lonen 23,95% en productielonen 18,32%.

Als basis worden de kosten van 2003 genomen, het jaar waarna de broodprijs werd vrijgemaakt. Elk jaar berekent de economische commissie van Bakkers Vlaanderen de evolutie van deze kosten tegenover deze van het voorgaande jaar. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de bakkerij-index doorheen het jaar opnieuw berekend wordt. Dit komt vooral door de stijging van de energiekosten en de grondstoffen. De grondstofprijzen stijgen – als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne – stevig door, terwijl de gasprijs stijgt naar een recordpeil. Ook het loon van het verkooppersoneel werd dit jaar al geïndexeerd met 6%.

Globaal zijn in 2022 de kosten van januari tot september gestegen met 9.46% gestegen. Ten opzichte van 2003 zijn de kosten gestegen met 82.66%.

Berekend op de toen geldende algemene verkoopprijs betekent dit vandaag € 1,61 + 82.66% = € 2,94 voor een groot wit en bruin brood.
In maart steeg de broodprijs eerder al van € 2,40 naar € 2,70.

Let wel: de broodprijs houdt geen rekening met winst en deze gegevens dienen als loutere informatie en zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen. Elke bakker moet individueel zijn berekening maken.

 

Hoe wordt de broodprijs berekend? 
 

Algemene kosten 24,80% € 0,73
Energie 7,33% € 0,22
Grondstoffen 25,60% € 0,75
Loon verkooppersoneel 23,95% € 0,70
Productielonen 18,32% € 0,54
TOTAAL 100% € 2,94