BEVRAGING BAKKERS VLAANDEREN - INVULTIJD 4 MINUTEN

Bevraging Bakkers Vlaanderen - invultijd 4 minuten

Bevraging Bakkers Vlaanderen - invultijd 4 minuten

De stijgende kosten hebben een enorme impact op onze sector.
Om een beter beeld te krijgen hoe jullie de huidige situatie beleven en hoe jullie de toekomst tegemoet zien hebben we een bevraging opgesteld.

We zouden het zeer op prijs stellen mochten jullie deze massaal invullen.
De enquête duurt ongeveer 4 minuten om te voltooien.

We bedanken jullie hartelijk voor de deelname: