DE WETGEVING VLAREMA WORDT UITGEBREID!

De wetgeving VLAREMA wordt uitgebreid!

De wetgeving VLAREMA wordt uitgebreid!

De wetgeving die ons sorteergedrag bepaalt, wordt vastgelegd in het Vlarema . Onlangs is deze wetgeving opnieuw bijgesteld en vanaf 1 september 2021 is deze effectief van kracht. Voortaan worden Vlaamse bedrijven er toe verplicht nog meer te gaan sorteren aan de bron. 

Concreet omvatten de wijzigingen:

•    De verplichting als inzamelaar om visuele controles uit te voeren op de op te halen restafval containers 
•    De verplichting als inzamelaar om te controleren op sorteerfouten. 
•    Bij vaststelling dat het restafval onvoldoende is gesorteerd, moeten de inzamelaar dit registreren als een non-conformiteit en u hiervan op de hoogte te brengen
•    Deze informatie wordt gedeeld in het centraal register van de OVAM.
•    Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van dat register gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten, zullen sneller gecontroleerd worden. 

Onze partner Renewi stelt alles in het werk om het inzamelen, transporteren en verwerken van uw afval zo duurzaam en veilig mogelijk en conform de geldende voorschriften uit te voeren. Dat kan alleen mits goede sortering door jullie, op deze manier blijft u steeds handelen conform de wettelijke voorschriften.  
 

Bekijk hier welke afvalstoffen selectief aangeboden moeten worden.

 
Voor meer informatie kan u uiteraard steeds bij Renewi terecht en bekijken ze graag met u hoe u aan deze nieuwe regelgeving kan voldoen.
 
Vraag vrijblijvend een offerte of maak nu een afspraak!
Vul hier je contactgegevens in en zij nemen spoedig contact met je op.