E-BOX ENTERPRISE: AL JE BEDRIJFSDOCUMENTEN VAN DE OVERHEID OP ééN PLEK

E-Box Enterprise: al je bedrijfsdocumenten van de overheid op één plek

De e-Box Enterprise is een beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie en documenten tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek verzamelt. Heb jij die al geactiveerd? 


Wat is de e-Box Enterprise?

Welke overheden werken nu al met de e-Box?

De laatste jaren maakten vooral de instellingen van de sociale zekerheid gebruik van de e-Box Enterprise. Maar daar komt verandering in. Almaar meer overheden zien de voordelen van zo’n centrale mailbox en sturen er documenten heen.

  • Zo komt in januari 2022 de Nationale Bank aan boord. 
  • Op federaal niveau heeft daarnaast de FOD Financiën de stap naar de e-Box Enterprise gezet. Zij zullen via de e-Box Enterprise laten weten dat sommige documenten op het platform MyMinfin beschikbaar zijn. Het gaat om documenten die betrekking hebben op de voorafbetaling van belastingen. 
  • Ook Vlaanderen heeft de e-Box Enterprise omarmd. Steeds meer agentschappen zien er de voordelen van in. Zoals de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) bijvoorbeeld die de aangifte onroerende voorheffing elektronisch naar de e-Box Enterprise zullen verzenden. 
  • Ook almaar meer lokale overheden (steden en gemeenten) maken de switch van papieren naar digitale communicatie, en vinden de weg naar de e-Box Enterprise.

Heb jij de e-Box Enterprise al geactiveerd?

Meer info en de mogelijkheid tot installatie vind je op de site van e-Box Enterprise.