ENQUêTE M.B.T. HET WATERGEBRUIK EN WATERBEHANDELINGEN IN DE B2C SECTOR

Enquête m.b.t. het watergebruik en waterbehandelingen in de B2C sector

Enquête m.b.t. het watergebruik en waterbehandelingen in de B2C sector

Hierbij ontvangt u een enquête met betrekking tot watergebruik en waterbehandeling in de B2C sector. Het FAVV streeft ernaar een module toe te voegen aan de generieke autocontrolegids met betrekking tot het gebruik van water in deze sector. Hierbij wordt ook de stem van de sector zelf meegenomen.

VUL DE ENQUÊTE IN 

Het hoofddoel van deze enquête is om inzicht te krijgen in het type water dat binnen deze sector wordt gebruikt voor diverse activiteiten. De precieze scope van deze autocontrolegids zal bepaald worden aan de hand van uw antwoorden. Als blijkt dat bepaalde waterbehandelingen van essentieel belang zijn binnen bepaalde sectoren, zal getract worden deze mee op te nemen.

Mochten er tijdens dit proces bepaalde uitdagingen naar voren komen, dan is het zeer waardevol om deze aan onze aandacht te brengen. We willen u daarom vriendelijk verzoeken om deze enquête te beantwoorden uiterlijk vóór 1 september 2023 en nadien aan de consultant te retourneren.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Niki Huyens via niki.huyens@normecgroup.com. We waarderen uw medewerking ten zeerste.