GELIJK PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN: DIT BETEKENT HET VOOR JOU!

Gelijk pensioen voor zelfstandigen: Dit betekent het voor jou!

Gelijk pensioen voor zelfstandigen: Dit betekent het voor jou!

Vanaf 1 januari 2021 ontvang je voor elk loopbaanjaar ruim 40% meer pensioen. Dat komt door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt. Sinds de jaren 80 wordt het pensioen voor zelfstandigen berekend op basis van 69% van het beroepsinkomen. Die correctiecoëfficiënt werd ingevoerd om rekening te houden met de lagere bijdrage van zelfstandigen aan de sociale zekerheid in vergelijking met werknemers.

Omdat de sociale bijdragen intussen ongeveer gelijk getrokken zijn, besliste de regering om komaf te maken met de berekeningswijze. De Kamer heeft een wetsontwerp van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) in die zin goedgekeurd. Het pensioen van zelfstandigen zal dus voortaan op dezelfde manier berekend worden als dat van werknemers. Dit kan zelfstandingen tot enkele honderden euro's per maand extra opleveren.

Je krijgt meer pensioen!

Elk loopbaanjaar zal jou vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen opleveren! De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022. Voor alle jaren tot en met 2020 wordt het pensioen nog berekend volgens het oude systeem. Voor de berekening van het pensioen dat opgebouwd wordt voor de jaren vanaf 2021 wordt geen rekening meer gehouden met de correctiecoëfficiënt.

De maatregel zal nog niet zoveel effect hebben voor wie vlak voor zijn pensioen staat, maar op termijn maakt het wel degelijk een groot verschil. Voor ieder jaar dat berekend wordt zonder toepassing van de correctiecoëfficiënt, komt er 127 euro aan pensioenrecht bij. Dat is maar 10,58 euro per maand voor één jaar, maar als je het bekijkt over een volledige loopbaan van 45 jaar, gaat het al snel om 5.730 euro per jaar of 477 euro per maand dat er bij komt.

Gelijk pensioen voor zelfstandigen: hoe komt dat nu?

Door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt. Omdat zowel de werkgever als de werknemer sociale bijdragen betalen voor die werknemer, worden er voor hem dus meer pensioenbijdragen betaald (dan voor een zelfstandige). Daarom moet er bij zelfstandigen een ‘correctie’ van 0,69 worden toegepast, een coëfficiënt die het verschil aangeeft tussen wat een werknemer aan pensioenbijdragen betaalt en wat een zelfstandige daarvoor stort. Concreet:

  • Voor een werknemer is de formule voor de berekening van één gewerkt jaar dus als volgt: 1/45 x geplafonneerd loon x 60 of 75 %.
  • Voor een zelfstandige is de berekening identiek, maar met toevoeging van de ‘correctiecoëfficiënt’: 1/45 x geplafonneerd loon x 60 of 75 % x 0,69.

Bij een gelijk gemiddeld inkomen bouwt een zelfstandige dus altijd maar 69 % van het pensioen van een werknemer op. Tot nu. Want die 'correctiecoëfficiënt' van 0,69 werd eindelijk afgeschaft!