OPINIE: AMBACHTELIJKE BAKKERS ZIJN MEER DAN OOIT AMBASSADEURS VAN GEZONDE VOEDING

OPINIE: Ambachtelijke bakkers zijn meer dan ooit ambassadeurs van gezonde voeding

OPINIE: Ambachtelijke bakkers zijn meer dan ooit ambassadeurs van gezonde voeding

De wereld staat op zijn kop, dat is het minste wat je kan vaststellen. Brood blijft echter als gezond voedingsproduct standhouden en daarvan moeten we gebruik maken. Corona heeft de consument wakker geschud en men is meer dan vroeger bezig met het aspect gezondheid. We stellen vast dat de meeste Belgen gezonder zijn gaan eten. In achterhoofd doet men dit om weerbaarder te zijn en gezond te blijven. Hierdoor valt de consument terug op zekerheden en brood maakt daar zeker onderdeel van.

Dagvers voedingsproduct

We geven het grootste deel van ons huishoudbudget uit aan huisvesting (huur, water, energie, onderhoud en andere kosten), terwijl we aan de categorieën ‘kleding en schoenen’ en ‘cultuur en vrije tijd’ minder besteden dan tien jaar geleden.

Ook de besteding aan voeding stond in het verleden onder druk maar de verwachtingen zijn positief. We weten dat de Vlaming bijna een kwart van het budget voor voeding besteedt aan de aankoop van vlees. Op de tweede plaats komen brood en graanproducten, daarna volgen melk, kaas en eieren. Groenten, fruit en vis (in die volgorde) maken het rijtje volledig. We moeten het imago van brood als product dat elke dag vers gebakken wordt in standhouden en durven versterken. Er is immers nauwelijks een dagvers voedingsproduct.

Gevaren

Maar er zijn gevaren. Jonge leeftijdsgroepen, jonger dan 30 jaar, geven beduidend minder uit aan voeding dan oudere groepen. Bovendien staan we voor een aankomende groep consumenten voor wie het eten van brood niet zo evident is. Millennials en de aankomende generatie Z is niet altijd opgevoed met het eten van brood.

Terwijl ouderen brood als een deel van onze cultuur zien is dit niet zo evident meer voor de aankomende groep verbruikers. De veelzijdigheid van brood en brood als gezond en ook sexy product in de markt houden is daarom de boodschap.

Tendens

Tot slot stellen we vast dat het thuisverbruik van brood ten opzichte van out-of-home verbruik gestegen is. De Coronacrisis ligt zeker mee aan de basis van deze verschuiving. Door kwaliteitsvolle en verse producten te maken en te verkopen moeten we vasthouden aan deze tendens.

Ambachtelijke bakkers zijn en blijven meer dan ooit ambassadeurs van gezonde voeding.

Directeur, 
Bruno Kuylen