RAPPORT LEDENBEVRAGING JUNI 2024: WAT ZIJN JOUW GROOTSTE UITDAGINGEN VANDAAG DE DAG?

Rapport ledenbevraging juni 2024: Wat zijn jouw grootste uitdagingen vandaag de dag?

Rapport ledenbevraging juni 2024: Wat zijn jouw grootste uitdagingen vandaag de dag?

In een voortdurend veranderende markt staan bakkers voor diverse uitdagingen en kansen. Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie en de behoeften van onze leden, heeft Bakkers Vlaanderen een uitgebreide bevraging uitgevoerd onder de bakkers.

Van kostprijsberekeningstools en hygiënefiches tot strategische marketing en klantgerichtheid – ontdek hoe jouw collega-bakkers omgaan met de dagelijkse realiteit en welke kansen zij grijpen om te groeien. Onze enquête biedt waardevolle inzichten in de dagelijkse realiteit van bakkers.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jouw bakkerij in de huidige markt?

 

 • Personeelstekorten: Veel bakkers ervaren problemen met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel, vooral voor weekendhulp.
 • Concurrentie en koopgedrag: De aanwezigheid van ketens en het veranderende koopgedrag van consumenten zijn significant.
 • Kostenbeheersing: Het betaalbaar houden van het ambachtelijke proces en omgaan met stijgende kosten zijn belangrijke zorgen.

 

Welke impact heeft de energiecrisis gehad op jouw bakkerij?

 

 • Verhoogde kosten: De energiecrisis heeft geleid tot hogere kosten, wat de winstgevendheid beïnvloedt.
 • Contracten: Sommige bakkers hadden vaste contracten waardoor de impact minder voelbaar was.
 • Geen impact: Een aantal bakkers heeft aangegeven dat de energiecrisis momenteel geen directe impact heeft gehad.

 

Zijn er specifieke trends of ontwikkelingen die naar verwachting de komende jaren een grote impact zullen hebben?

 

 • Biologische producten: Er is een toenemende vraag naar biologische producten, ondanks de concurrentie en prijsdruk.
 • Consumentengedrag: Veranderingen in het koopgedrag van consumenten blijven een belangrijke factor.
 • Overheidsbeleid: Lokale overheidsmaatregelen en richtlijnen kunnen invloedrijk zijn.

 

Welke uitdagingen zijn er met betrekking tot werknemersbeleid en personeelskwesties?

 

De belangrijkste uitdagingen met betrekking tot werknemersbeleid en personeelskwesties in de bakkerijsector omvatten het werven van geschikt personeel, het handhaven van concurrerende en betaalbare arbeidsvoorwaarden, het omgaan met administratieve lasten, en zorgen over de toekomst en vergrijzing. De houding en mentaliteit van jonge werknemers en de kosten van personeel zijn ook belangrijke punten van zorg. Flexibiliteit in werkroosters en het vinden van een balans tussen werk en privé zijn cruciaal om werknemers tevreden te houden en te behouden.

 

Zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen die de sector beïnvloeden?

 

 • Er is een duidelijke verdeling tussen bakkers die technologische ontwikkelingen omarmen en degenen die deze ontwikkelingen met terughoudendheid of weerstand benaderen. Terwijl industriële bakkerijen en online bestellen belangrijke invloeden zijn, is er ook een aanzienlijke groep bakkers die vasthoudt aan traditionele methoden of zich minder bezig houdt met technologische vooruitgang. Innovaties gericht op duurzaamheid en efficiëntie worden echter over het algemeen als positief beschouwd.
 • Online bestellen en betalen wordt gezien als een belangrijke technologische ontwikkeling. Het gemak voor de klant en de verwachtingen rondom beschikbaarheid van producten worden benadrukt.

 

Welke verkoopkanalen worden het meest gebruikt (winkels, online, markten, etc.)? Zijn er trends in de verkoopkanalen die opvallen?

 

De fysieke winkel blijft het meest populaire verkoopkanaal onder bakkers, vooral in landelijke gebieden. Echter, er is een duidelijke trend naar meer online verkoop en het gebruik van sociale media, wat klanten gemak biedt en wachttijden vermindert. Speciale verkoopkanalen zoals biologische markten, Facebook en broodautomaten worden ook gebruikt. De toename van concurrenten, inclusief niet-traditionele spelers, benadrukt de noodzaak voor bakkers om zich te blijven onderscheiden op het gebied van kwaliteit en service.

 

Welke producten zijn het populairst bij jouw klanten?

 

Brood blijft het meest populaire product onder klanten van bakkers, met een sterke voorkeur voor ambachtelijk vervaardigd brood. Koeken, gebak en specifieke specialiteiten zoals kaastaart en thema-taarten voor verjaardagen zijn ook zeer populair. De diversiteit in het aanbod, inclusief viennoiserie en basis patisserie, helpt bakkers om een breed scala aan klanten te bedienen.

Klantvoorkeuren lijken vaak vastgeroest, wat zowel een uitdaging als een kans biedt voor bakkers om innovatie te combineren met vertrouwde favorieten.

 

Deze antwoorden laten zien dat er een gemengde reactie is op het idee van een 'Open Bakkerijendag', met een lichte meerderheid die geen interesse toont. Echter, een aanzienlijke groep van de bakkers staat wel open voor het initiatief en is bereid mee te doen.
 

Een minderheid van de respondenten maakt gebruik van de ledenvoordelen van Bakkers Vlaanderen. Deze bakkers vinden de voordelen nuttig en relevant voor hun bedrijfsvoering. 62% van de bakkers geeft aan geen gebruik te maken van de ledenvoordelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals gebrek aan bewustzijn over de voordelen, het niet relevant vinden van de geboden voordelen voor hun specifieke situatie, of praktische barrières bij het gebruik ervan.
 

De meeste bakkers maken gebruik van de voordelige tarieven aangeboden door Procent voor verschillende operationele kosten, en Renewi voor voordelige bedrijfsafvalverwerking. Joyn en Pluxee worden door een aantal bakkers gebruikt voor klantenbinding en maaltijdcheques.

Dit patroon wijst op een sterke focus van bakkers op kostenbesparende voordelen die direct bijdragen aan het efficiënte beheer van hun bakkerijen. Het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals klantenkaarten begint ook aan populariteit te winnen, wat kan bijdragen aan verbeterde klantrelaties en loyaliteit.

 

77% van de respondenten geeft aan dat Bakkers Vlaanderen goed genoeg gekend is, terwijl bijna 1 op 4 bakkers aangeeft dat dit niet het geval is. Deze feedback geeft aan dat er een sterke basis van bekendheid is, maar dat er ook nog werk aan de winkel is om de bekendheid verder te vergroten, vooral bij de minder geïnformeerde bakkers.
 

De rekentools voor kostprijsberekening zijn een van de meest gebruikte tools. Dit wijst op een behoefte aan ondersteuning bij het bepalen van de juiste kostprijs voor producten, wat essentieel is voor het financieel beheer van de bakkerij. Documenten voor autocontrole worden het meest gebruikt. Veel bakkers gebruiken tools gerelateerd aan wetgeving, wat aantoont dat er een sterke behoefte is aan begeleiding en up-to-date informatie over wettelijke vereisten.