JOUW VOORDELEN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN BAKKERS VLAANDEREN & UNIZO

Jouw voordelen van de samenwerking tussen Bakkers Vlaanderen & Unizo

Jouw voordelen van de samenwerking tussen Bakkers Vlaanderen & Unizo

Voordeel voor onze beroepsvereniging


UNIZO behartigt de belangen van alle zelfstandigen in Vlaanderen. Door de belangen van de verschillende zelfstandigen in verschillende beroepsorganisaties samen te brengen en de gemene deler te zoeken, kan UNIZO belangrijke thema’s op grotere schaal aankaarten en behandelen om nog meer impact te creëren. BAKKERS VLAANDEREN kan via UNIZO de relaties en het netwerk van UNIZO inschakelen om de belangen van de Bakkers Vlaanderen mee te helpen verdedigen.

UNIZO verenigt individuele leden van verschillende beroepsorganisaties, biedt hen een netwerk en moedigt aan tot samenwerking. BAKKERS VLAANDEREN heeft recht op een rechtstreekse vertegenwoordiging in de verschillende commissies die UNIZO organiseert. BAKKERS VLAANDEREN wordt bij iedere voor haar relevante commissie uitgenodigd een adviseur af te vaardigen.  BAKKERS VLAANDEREN kan hiervoor agendapunten aanbrengen en wordt op de hoogte gehouden van de standpunten en de opvolging van deze commissies.

 

Voordeel voor jou als individu


UNIZO bundelt informatie die relevant is voor elke zelfstandige en stelt deze ter beschikking van haar leden. Deze informatie kan betrekking hebben op thema’s die eigen zijn aan BAKKERS VLAANDEREN of het ondernemerschap in een bredere context.

UNIZO organiseert regelmatig activiteiten en opleidingen op maat van de individuele leden van BAKKERS VLAANDEREN.

Via het uitoefenen van UNIZO mandaten stroomt pertinente info door naar BAKKERS VLAANDEREN. Concreet zijn dit o.a.:  Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO; RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen); Raad voor het Verbruik; VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen); Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen (SERV); Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB); Syntra Vlaanderen vzw (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming); Nationale Arbeidsraad (NAR); Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB); SMEunited : Op Europees vlak is UNIZO aangesloten bij SMEunited (de Europese koepelorganisatie voor de KMO’s).