VERHOOGD PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN VANAF 2021

Verhoogd pensioen voor zelfstandigen vanaf 2021

Verhoogd pensioen voor zelfstandigen vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt het pensioen van zelfstandigen op dezelfde manier berekend als de pensioenen van werknemers. Tot 2020 werden de pensioenen voor zelfstandigen berekend op basis van 69% van het inkomen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de correctiecoëfficiënt van 69% afgeschaft en zal er bij de pensioenberekening dus niet langer een verschil bestaan tussen zelfstandigen en werknemers. Vanaf 2021 bouwen zelfstandigen dus ruim 40% meer pensioenrechten op. Dankzij deze hervorming zal bijvoorbeeld een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van € 30.000,00 genieten van € 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar.

Let op het gaat hier om pensioenrechten en niet om een pensioenbedrag. Voor zij die al gepensioneerd zijn wijzigt er door deze aanpassing niets, enkel degene die nu actief zijn zullen extra pensioenrechten opbouwen. Voor de huidige gepensioneerden is er wel een aanpassing voorzien. Er werd beslist het minimumpensioen voor zelfstandigen te verhogen vanaf 2021 met 2,65%. Voor een volledige loopbaan zal het minimumbedrag stijgen van € 1.291,69 tot  € 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van € 1.614,10 tot € 1.656,88 euro voor een gezinshoofd.