ZELFSTANDIGEN : VERLENGING VAN HET CRISISOVERBRUGGINGSRECHT OMWILLE VAN QUARANTAINE

Zelfstandigen : verlenging van het crisisoverbruggingsrecht omwille van quarantaine

Zelfstandigen : verlenging van het crisisoverbruggingsrecht omwille van quarantaine

De ministerraad van 8 juli 2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft het crisisoverbruggingsrecht pijler 3 (quarantaine) te verlengen voor zelfstandigen.

In het kader van de COVID-19-pandemie beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht die in het leven werd geroepen om zelfstandigen te ondersteunen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omwille van quarantaine of isolatie of de zorg voor een kind. De bestaande maatregel wordt verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.