WAT IS DE ENERGIESTEUN?

Wat is de energiesteun?

Op haar zitting van 14 oktober 2022 besliste de Vlaamse Regering om ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energiekosten ten gevolge van het conflict in Oekraïne financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Voorwaarden

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo zal de onderneming moeten bewijzen dat ze vóór de crisis voldoende gezond was en in het vierde kwartaal 2022 operationele verliezen lijdt door de energiecrisis. Enkel ondernemingen met in het vierde kwartaal 2022 meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor steun. Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben gehad.

Energie-intensieve ondernemingen (categorie b) en energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren (categorie c) komen in aanmerking voor verhoogde steun. Ook energie-intensieve ondernemingen onder categorie b en c, die in het vierde kwartaal 2022 in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau - kunnen deze steun aanvragen.

Zij zullen moeten aantonen dat de in aanmerking komende meerkosten voor gas en/of  elektriciteit meer dan 50% bedragen van hun operationeel verlies in het vierde kwartaal 2022.
 

Wat wordt er gesteund?

Het gedeelte (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald voor haar vestigingen in Vlaanderen in 2021 komt voor steun in aanmerking. 

Ondernemingen die in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hadden, komen in aanmerking voor een steun van 25% op de in aanmerking komende kosten voor gas en elektriciteit, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 500.000 voor het vierde kwartaal van 2022 (categorie a).

Voor meer energie-intensieve bedrijven bedraagt de steun 30% op de in aanmerking komende kosten voor gas en elektriciteit, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 4.000.000 voor het vierde kwartaal 2022 (categorie b) en ondernemingen in specifiek getroffen sectoren kunnen een steun genieten van 35%, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 7.500.000 voor het vierde kwartaal 2022 (categorie c).

 

Let op: Alle informatie op deze infopagina’s is onder voorbehoud van goedkeuring van deze steunmaatregel door de Europese Commissie.