HEB JIJ NOG EEN #WERKPLEKVRIJ?

Heb jij nog een #werkplekvrij?

Heb jij nog een #werkplekvrij?

Ben jij op zoek naar een leergierige, gemotiveerde medewerker? Zo’n 4.300 gedreven Oekraïense nieuwkomers staan voor je klaar. De belangrijkste skills bezitten ze al, de rest leren ze heel graag bij jou op de werkvloer. Coördinator sectorconsulent voor de zelfstandige kleinhandel, Milan Chevrolet licht toe wat dit voor jou kan betekenen.  
 

Heel wat Oekraïense nieuwkomers zijn op zoek naar een werkplek. Kunnen ze hiervoor ook bij een bakker terecht?

Milan: Absoluut. De Oekraïense nieuwkomers in België kunnen meteen aan de slag, zonder wachttijd te doorlopen. Dit kan dankzij het statuut van ‘tijdelijke bescherming’. De overheid riep dit in het leven, als reactie op de oorlog in Oekraïne. Zo kunnen de vluchtelingen o.a. aanspraak maken op OCMW-steun, een tijdelijk verblijf … Dit biedt de mogelijkheid correct te leven en werk te zoeken.

De bakkerij als werkplek kan zowel profielen voor in het atelier of voor in de winkel aantrekken. Binnen de groep geregistreerde Oekraïense nieuwkomers dat wenst te werken (waarvan 70% vrouwelijk is), zit een erg breed aanbod aan ervaring en expertise. Ook voor de bakkers loont het de moeite na te gaan of er een match mogelijk is. Naast ervaring is de juiste ingesteldheid dikwijls doorslaggevend.

 

Het zou de ideale oplossing voor het schrijnende personeelstekort in onze sector kunnen zijn?

Milan: Het zou de arbeidsmarkt alleszins wat kunnen ondersteunen. De meeste Oekraïense nieuwkomers zijn hooggeschoold en kiezen bewust om aan de slag te gaan. Dit straalt uit naar hun motivatie en gedrevenheid. Een (tijdelijke) job aannemen, verschillend van de sector in hun thuisland, is erg courant.

Uiteraard weet niemand hoelang de oorlog er nog zal duren, het is dan ook koffiedik kijken hoelang de Oekraïense nieuwkomers zullen blijven. Geografisch heeft de provincie Antwerpen het grootste aantal geregistreerde nieuwkomers, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant volgen.

 

Aan welke voorwaarden moet de bakker voldoen?

Milan: De bakker dient de vacature te publiceren op vdab.be met #werkplekvrij. Zo toont de onderneming open te staan voor een gemotiveerde nieuwkomer. Hierop neemt een lokale VDAB-bemiddelaar contact op, om samen de noden en mogelijkheden te bespreken. Bij het opstellen van een behapbare vacature kan VDAB ook hulp bieden.

Aan te raden hier is te focussen op zaken die snel en makkelijk aangeleerd kunnen worden. De sollicitatieprocedure kan men best zo kort en toegankelijk mogelijk houden. Laat de kandidaten tonen wat ze kunnen; praktisch en taalarm. Daarnaast is een goed onthaal en ondersteuning is van groot belang.
 

Is de taalbarrière geen belemmering voor een goede samenwerking?

Milan: De taalbarrière kan een belemmering zijn, gelukkig hoeft dit niet zo te zijn. Veel van de Oekraïense nieuwkomers starten binnen een IBO-T, een individuele beroepsopleiding met taalcoaching. Dit is een vorm van werkplekleren, waarmee nieuwkomers opgeleid worden en de knepen van het vak leren. De taalcoaching gebeurt op de werkvloer en is kosteloos.

Daarnaast is het nuttig op te lijsten welke communicatie echt deel uitmaakt van de job. Zo is het Nederlands binnen een bakkersatelier verschillend van het Nederlands in de winkel. Het maken van een onderscheid tussen Nederlands spreken, lezen, schrijven en begrijpen is eveneens een manier om het werk toegankelijker te maken, voor de nieuwkomer.

Even ter informatie:

Nederlands:  70% geen kennis, 27,5% beperkte kennis
Engels: 43% geen kennis, 27% beperkte kennis en 30% goede tot zeer goede kennis
 

Welk advies kan je geven aan de bakkers die twijfelen?

Milan: Ga ervoor! Het is het proberen waard. Naast het professionele gedeelte, is er het menselijke aspect. Door iemand een kans te geven, bied je hoop en draag je bij aan een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Daarbovenop geloven we sterk in de uitwisseling van kennis en ervaring. Het kan je als ondernemer en persoon erg verrijken.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Milan via milan.chevrolet@pmocvba.be of 0472 22 21 04.